Par RĀMUPI

Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE, vadītājs Andris Kapusts, administratore  Gunta Saule

Kopa darbojas kopš 2010.gada agra pavasara. Kopš 2012.gada 18.jūnija kopa nes vārdu - RĀMUPE. Mūsu pulkā sanāk vietējie katlakalnieši, sabrauc ļaudis no Ķekavas, Baldones Rīgas, Dobeles, Salaspils un pat no Ķeipenes un Jēkabpils. Kā līdzīgu interešu ļaudis mūs vieno kopīgs brīvais laiks – bieži satiekamies arī citos pasākumos. Daudzi no mums ir Katlakalna TN rīkoto Folkloras dienu, Seno amatu darbnīcu un Dzīvesziņas kopas tikšanos apmeklētāji un dalībnieki. Piedalās un pilnveido tradīcijas zināšanas Vasaras un citās izbraukuma skolās, kā arī sadarbības izzinošos braucienos kopā ar lietuviešu domubiedriem koppasākumā Liepūksnis.
  
Kopā darbojas ļaudis, kurus interesē tradīcijas, folklora, latviskā dzīvesziņa, dainu filosofija un tradicionālais tautas veidotais un lolotais  pasaules tvērums. Apgūstam tradicionālās dziedāšanas veidus, mācamies senus un jaunākus balsus un tautasdziesmas no visiem Latvijas novadiem.  Apgūstam tradicionālo mūzikas instrumentu spēli. Mūsu kopas dzīve norit tradicionajā tautas laika skaitīšanas un Gadskārtu svētku svētīšanas, Iezīmdienu atzīmēšanas ritmā: kopā svinam Lielo dienu, Ūsiņus un Vasarassētkus, Jāņus, Māras, Rudenājus, Veļu vakarus, Bluķa vakarus. Piedalāmies folkloras festivālos Latvijā - BALTICA, Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā, Dziesmu svētkos, Novadu dienās, ikgadu braucam maDARAs svētkos Ziemupē. Izbraucam un rīkojam Vasaras dziedāšanas, etnogrāfijas un tradīcijas apguves un izziņas skolas tālākos Latvijas novados, visbiežāk Kurzemē un Latgalē,  Gan līdzdarbojoties svētkos un kopkoncertos, gan dodoties izziņas braucienos, esam apceļojuši teju visu Latviju, esam piedalījušies svētkos Baltkrievijā, Igaunijas Kihnu salā un vairākkārt viesojušies pie draugu kopām Lietuvas zemē. Mūsu īpašais lolojums ir Katlakalna Starptautiskais folkloras festivāls Rudenāji, kas katru otro gadu notiek rudens pusē.

Izziņai un pašplnveidei rīkojam tematiskās Folkloras dienas un Latviskās dzīvesziņas pasākumus, lekcijas un praktiskās nodarbības. Esam iemīļojuši Seno amatu prasmju darbnīcas, kur apgūstam dažādus senos amatus - celojam, šujam senos kreklus, gaidot Ziemassvētkus un Lielo dienu darinam puzurus un citas svētku rotas. Daudzi no mums dodamies kopīgos izzinošos braucienos. Pilnveidojamies arī dažādās citās Tradīcijas, amatniecības, muzicēšanas un dziedāšanas meistarklasēs, semināros, nometnēs, nodarbībās.

Tas, ko mēs paši RĀMUPES kopā uzskatām par vērtību, tas, pēc kā savā darbībā un iekšējā izaugsmē tiecamies, ir ĪSTUMS un PATIESUMS. Gan ikdienas notikumi, mēģinājumi  un tradīciju un dziesmu apguve, gan svētku brīži un rituāli ir īsti - katrs, kas ir atnācis, ienācis mūsu pulkā konkrētajā brīdī, ir aicināts iekļauties pilnībā un cik vēlas un var. Tas ko mēs darām, visbiežāk nav izrāde vai priekšnesums, bet visiem kopīgi veikts darbs, kopīgi, ar atbildību un apzināšanos radīts svētbrīdis. Tas ir tas, ko mēs esam mācījušies un turpinām mācīties no mūsu skolotāja Andra un no Rīgas Grodu parauga. Ir arī citi paraugi, bet šie ir visspilgtākie un tuvākie.citām folkloras kopām, ko uzskatām gan par saveim draugiem, gan arī paraugiem un skolotājiem.

Kopas mēģinājumi notiek Katlakalna TN ceturtdienās, no 18.45-21.00
Saziņai: kalnakopa2010@gmail.com, 27811297 (Gunta)