Biedrība JUMALA

Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrība JUMALA

Biedrības mērķi ir:
   1. sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Ķekavas novadā, Latvijā un ārvalstīs;
   2. veicināt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju apguvi un tradicionālās kultūras – dziesmu, deju, muzicēšanas, gadskārtu svētku un ģimeņu godu svētīšanas pieredzes ieguvi;
   3. radīt un producēt tradicionālās kultūras, mākslas, amatniecības un izglītības produktus un pakalpojumus;
   4. kopt un veidot izpratni tradicionālās kultūras un amatniecības pielietojamībai mūsdienu situācijā.
2.2. Biedrības darbība nav vērsta uz politisku organizāciju vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu, kā arī tā nav vērsta tikai uz biedrības biedru privāto interešu un vajadzību apmierināšanu.

/izraksts no statūtiem/

Saziņai - biedriba.jumala@gmail.com

><><><><><><><><><

 23.01.2016. Par gaidāmo Lielo Stāstu nakti - 2016 Katlakalnā


Laikā no 2016.gada 19.marta sešiem vakarā līdz 20.marta sešiem rītā norisināsies nebijis notikums - Lielā Stāstu nakts-2016 Katlakalna Tautas namā. Tā noslēgsies ar Lielās dienas rīta saules gaidīšanu Sausās Daugavas krastā Katlakalnā pie Nēģīšiem un Lielās dienas svinēšanu, šūpošanos, olu krāsošanu un kaujām pie Katlakalna Tautas nama. Tā Lielā Stāstu nakts Katlakalnā savīsies kopā ar Lielās dienas rītu. Latviešu tradīciju pierakstā itin bieži var lasīt vēstījumus par negulētām naktīm kādu īpašo rītu gaidot - un arī nakts, sagaidot Lielās dienas rītu, ir viena no tādām nomoda naktīm. Tādēji svinēts laiks, kad tumšais laiks, gada lielā nakts, ziema, ir pagājusi. Mēs no Gada ziemas un nakts atvadīsimies ar sirsnīgu kopā būšanu un ar stāstiem.

Pāris nedēļas pirms Lielās Stāstu nakts, svētdienas, 6.marta pēcpusdienā Katlakalna Tautas namā notiks tās Ievadpasākums. Tajā - stāstniecības eksperta Gunta Pakalna lekcija par stāstniecības tradīciju un stāstīšanas darbnīca ieinteresētajiem. Izzinošs un atraktīvs pasākums, lai iepazīstinātu ar stāstniecības tradīciju teorijā un praktiskās nodarbībās rosinātu stāstīt stāstus.
---------- 

22.01.2016. biedrība JUMALA VKKF 2016.gada pirmajā projektu konkursā iesniegusi projektu "Lielā Stāstu nakts-2016 Katlakalnā"

  ----------

22.12.2015.  „Baltu ceļš” – baltu tradicionālās un senā kultūras mantojuma aizsargāšanai un tūrisma veicināšanai   
 
 Biedrības JUMALA pārstāve Gunta Saule piedalījās starptautiskā seminārā, kas bija veltīts jaunam un daudzsološam kultūras projektam BALTU CEĻŠ. Seminārs notika Šauļos un tajā piedalījās aptuveni 30 dažādu Latvijas tradicionālās kultūras organizāciju, biedrību, TIC un pašvaldību pārstāvji, kā arī pārstāve no Latvijas Kultūras ministrijas. 

Lietuvs Kultūras ministrijas paspārnē izveidotā asociācija „Baltu ceļš” ir uzsākusi projektu „Nacionālais/starptautiskais kultūras ceļš „Baltu ceļš”. Tā darbības mērķis - veicināt kultūras tūrismu. Pagaidām partneru tīkls tiek veidots divās valstīs,- Lietuvā un Latvijā, bet, ja būs iespējas un ieinteresētība, to paplašinās arī citās - Polijā, Baltkrievijā u.c., kur sastopamas baltu kultūras pēdas un ietekmes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru