trešdiena, 2012. gada 6. jūnijs

Ziedu Laiks. Kas piederas tam?

Agri rīti un vēli rieti. Dienas tik gaŗas un ēnas arvienu īsākas. Saule debesu kalnā arvienu augstāk. Ziedu laiks, Ziedu pilnmēness, Ziedu mēnesis iet pār Latviju – ziedēdams, gan ceriņos, gan jasmīnos, gan smilgu sudrabā, gan mežrožu un maijrozīšu reibumā. Jā, pasaule vārdā Latvija zied un smaržo. Rīta un Vakara zvaigznītes mūs sveicina kā arvien, kā katru gadu, un ziedēšana un smaržošana tāpat. Tā mūs pamazām vien ienes vasaras pilnziedā, plauksmes pilnībā. Jau pamazām vien un gandrīz nemanāmi rotāšanu nomaina līgošana.


Vietumis jau sākas Jāņu piedzīvošanas mācības ar līgotņu un Jāņu rituālu mācīšanās tiem, kuŗi tradīcijas apguvi vēlas sākt ar Jāņu izzināšanu, bet Katlakalna kopa arvien aicina savā pulkā tāpat tos, kuŗiem vēlme mācīties dziedāt, muzicēt, apgūt tradicionālo Gadskārtu svētku un Godu svētīšanas rituālus un radoši un piepildīti pavadīt laiku. Darbošanās folkloras kopā ir patīkama arī tad, ja jums ir mazi bērni, kuŗus uz citām nodarbēm, - dejošanu vai kordziedāšanu, ir sarežģīti ņemt līdzi: pie mums viņi iederas un jūtas labi.

Šobrīd ir atkal Jāņu dziesmu atkārtošana un no jauna mācīšanās laiks, laiks, kad jo cieši no sirds un daudz varam līgot, jā, un vietumis arī rotāt vai rūtot, cik nu bagātajos latviešu valodas dialektos to variantu vien iespējams, tik arī tiecamies tos savās dziesmās sastapt.

Sirdis ir tagad pilnam pamodušās un kvēlo līdzīgi kā puķes pļavās un san bišu un kameņu darba dūkoņai līdzi. Smaržo medus un piens mālainās krūkās, zālē lodā māju zalši, - tie pienes gudrību mājai un Māŗas svētību, un eži, kurkst reizumis vardes, pogo lakstīgalas. Drīz tiks darināts Jāņu alus un siets siers, iets pēc meijām un ozolu zariem, savas dzeltenbaltās acis atvērs pīpenes un margrietiņas, smaržos īstās jāņuzāles madaras, buldurjāņi un āboliņš, un vēl citas. Saule metīs kūlenī, tā zudīs Jāņu nakts vidū, un tad, rītā lēks atkal jauna saule, trīskrāsainu to varbūt kādam izdosies ieraudzīt. Tas viss vēl būs, šai vasarā arī Jāņu laikā, kā ik gadu. Un tā ir tā svētku burvība, ka tie ikgadu ir līdzīgi, un tomēr allaž ir arī mazliet citādi – ar citādu sauli, ar citādam dziesmām, un citādā ļaužu pulkā svētami. Un, ja arī vietas un ļaužu pulki ir ikgadu tie paši, tad tomēr siers katru gadu garšo mazliet citādi. Un alus arī. Un katru gadu kāda jauna dziesma Jāņu dziesmu pūram klāt.

Bet vēl līdz Jāņiem Katlakalna kopa būs satiekama Daugmales pilskalna svētkos un JĀŅU IELĪGOŠANAS SVĒTKOS BASTEJKALNĀ. Mīļi aicinām būt kopā ar mums – ieklausīties rotā, līgo un citos dainu uzmirdzējumos.

Vsivieglāk mūs satikt ceturtdienās, mūsu mēģinajumu dienās Katlakalna Tautas namā, un sazvanot pa tālruni 28846708

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru