piektdiena, 2012. gada 17. augusts

Senās uguns nakts

Augusta pēdējās nedēļas nogale jau kopš 1992.gada ir Senās Uguns nakts. Tā ir it kā jauna paraša, jauna vēlme daudzināt vasaras aiziešanu un jūŗas klātbūtni. Mēs esam tiklab jūŗas kā uguņu tauta. Mēs daudzinām un priecājamies par to, kas mums apkārt. Un tai pat laikā tā atgādina par seniem notikumiem un senām, savulaik svarīgām un tautai nozīmīgām lietām.
Jau pirms daudziem gadu tūkstošiem Baltijas, Litorīnas jeb Aistu jūŗas krastos nonāca mūsu, baltu un citu seno cilšu, ļaudis un atrada šīs zemes par dzīvošanai labām. Jūŗa mums allaž bijusi līdzās. Jūŗa arī ir mūsu māmuliņa, kuŗai izlūdzamies pasargāšanu un uzturu un jūŗa ir mūsu upju māte:

Saka upe tecēdama,
Es bagāta mātesmeita:
Ja tu biji tik bagāta,
Kam tecēji jūriņā?
Kā jūŗā netecēt,
Jūŗa - mani tēvs, māmiņa;

Jūŗā saule peld zelta laiviņā, uz akmeņa melnā čūska miltus maļ, no jūriņas kumeliņi izpeld, un jūŗā saules meitas savas villaines mazgā baltas... – Jūŗa līdztekus Zemei mums daudzināma kā Lielā Pirmmāte, Jūŗā dzīvība mirst un dzimst – tur viss pārmainās un rodas no jauna – diena, gads, pasaule.

Jūŗas spēku daudzināt mēs tiksimies jūŗas krastā – dziedāsim un guņus kursim...

Šogad tas ir 25.augusts, kad tiek svētīta Senās uguns nakts – šai naktī uguni jūŗas krastā kur un jūŗu daudzina Salacgrīvā, Carnikavā, Liepājā, Kolkā, Rojā – 

Katlakalna RĀMUPE ir iecerējusi piedalīties Senajā uguns naktī Salacgrīvā kopā ar Salacgrīvas CIELAVĀM. Aicinām arī līdzbraucējus un līdzi-dziedātājus! Interesentus lūdzu pieteikties pa tālruni 28846708 vai e-pastā - saulegunta@gmail.com !

Piekrastes ļaudis, uguns kūrēji, aicina savam pulkam pievienoties arī tos ļaudis, kas ikdienā dzīvo no jūŗas tālāk. Šai Notikumā nāk kopā ikkatrs, kuŗš mūsu Baltijas jūŗai un tās krastā mītošajiem ļaudīm, putniem, zvēriem un augiem labu nākotni un veselību vēl.

Par Senās uguns nakts pasākumiem katrs, kas uguņus kur, var pastāstīt saviem draugiem, iesūtot ziņu par savu Uguns vietu un norisi Senās uguns nakts tīmekļa lapā: http://www.muinastuled.ee/lv - turpat var arī par to lasīt arī tie, kuŗi vēl domā, uz kuŗu pusi Uguns naktī doties un ar kuŗie uguns kūrējiem biedroties.

Gada ritējuma kopsakarā Vasaras/Rudenas mijas Uguns nakts visticamāk ir saistīta ar Vasaras/Rudens Māru: Te atkal Māra parādās kā robežu pārvaldniece – viņa pārvalda pirmelementu – ūdens, uguns, gaisa un zemes saskarsmes robežas – jūŗu un krastu, uguni un gaisu un tos, kas tos visus savieno. Māŗa šai reizē pārvalda laiku, kad vasara ieiet rudenī. Vasaras/Rudens Māru – DižMāru var svētīt daudzinot maizi – mūsu ikdienu un ikdienas pelēkā, vienmuļā darba skaistumu un daili, viņu var daudzināt kā Uguns Māru, jo mēs esam tauta, kas daudzina visu to, kas dabā pastāv dzīvs un darbojas un veido un ietekmē mūsu dzīvi un darbus.

Satiksimies pie Senajiem uguņiem....

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru