pirmdiena, 2010. gada 11. oktobris

Veļu vakars 28.oktobrī

Ikgadu Veļu laiks pienāk oktobrī. Ne velti viens no senajiem oktobra mēneša nosaukumiem ir Veļu mēnesis. Dažviet to dēvē arīdzan par Zemliku vai Lietus mēnesi, vēl dzirdēts nosaukums Miglas mēnesis. Lai vai kuŗu no šiem nosaukumiem mēs izvēlētos, tas skaidri raksturo šī mēneša būtību - i miglas nāk un lieti līst, i Veļus aicinām un mielojam. Tas ir īpašs laiks, kuŗā mums svarīgi atgādināt sev par mūsu saikni ar aizgājušajiem senčiem, ar viņu veļiem.
Mēs taču zinām, ka koks neaug bez saknēm un cilvēks nebūtu, ja nebūtu viņa senči, - vecāki, vecvecāki... seno cilšu senie. No tiem mēs nākam, ciešāk vai mazāk cieši esam ar tiem saistīti. Viena no mūsu pašu ceļa apzināšanās pamatatziņām ir atziņa, ka mēs nākam no saviem senčiem, no viņu gudrības un spēka smeļamies un viņu atstātajā garīgajā, materiālajā, mentālajā mantojumā smeldamies dzīvojam. Veļu laiks ir pateikšanās laiks.

Katlakaln Folkloras kopa gatavojas Veļu vakaram, rudens - Veļu laika dziesmas un rotaļas mācoties un dziedot. Ikviens, kuŗš vēlas savu senču atmiņu un apziņu stiprināt, atgūt un apgūt, laipni aicināts mūsu pulkā - ik ceturtdienu vakaros. Svētvakaram ir cita garša un pilnīgāka sajūta un spēks gūstams, ja esam gana rūpīgi un apzinīgi šim Svētvakaram gatavojušies.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru