pirmdiena, 2011. gada 28. marts

Svētku nedēļa

Ar svētkiem un svinēšanu esam vadījuši pagājušo nedēļu. Tā ir bijusi ne tikai pirmā Pavasaŗa laika nedēļa, ne tikai nedēļa, kad daudzi uzzināja, kas ir Baltais zvirbulis, jo Andris bija to nopelnījis, bet arī nedēļa, kad mūsu kopa svinējām Gada tikšanos.

Patiesi, ir apritējis pirmais kopā būšanas gads. Kopš pirmā  vakara 2010.gada 25.martā, kad pirmo reizi sapulcējāmies Doles Tautas namā. No šīs tikšanās reizes 8 ļaudis, Andris, Aija, Inta, Jana, Kristīne, Henrijs, Juris un Gunta,  esam kopā joprojām un tas ir daudz. Nedaudz vēlāk kopā iesaistījās  Irēna, Baiba, Ilva, Māra, Irīna, Ziedonis un Tālis.

Mājas gan mēs ieguvām citur - Doles Tautas nama mērķiem mēs ar Tradicionālās dziedāšana stundām, ar ko arī mūsu kopa sākās, nebijām saistoši. Taču Liktenis mums izrādījās labvēlīgs un mēs satikām mājas un atbalstītājus citur - tepat Ķekavas novada Katlakalna Tautas namā, vietā ar senu un bagātu kultūru un vēsturi, vietā, kuŗā saimniekojošie ļaudis pauda vēlmi dot mājvietu Tradicionālajai dziedāšanai, kas laika gaitā pārauga radošā un draudzīgā Tradīciju kopā.

Visvairāk laika veltam tradicionālās dziedātprasmes apguvei, jo - lai arī dziedāt var ikviens, kuŗš vēlas, arī tas ir jāmācās. Līdztekus dziedāšanas prasmēm kopas ļaudis apgūst mūzikas instrumentu spēli, kā arī citus tradicionālos amatus - Inta, Jana un Ilva mācās aust un celot. Baiba auž. Mēs kopīgi svētam Gadskārtu svētkus. Pirmā kopīgā ielīgošana Bastejkalnā, Apjumības Katlakalnā, pirmais kopīgais Veļu vakars, līdzdalība Katlakalna Tautas nama Ziemassvētku sarīkojumā un Bluķa vakars Katlakalnā un Vecrīgā, ar Grodiem kopīgā dziedāšana Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā, bagātinoša piedalīšanās Starptautiskajā Masku festivālā Viesītē, kopīgā Lielās dienas Saullēkta svētīšana Arkādijā. Skaists un radošs mums bijis šis gads.

Mēs arvien priecājamies par jauniem, tradicionālās kultūras iedvesmotiem ļaudīm -  ikviens, kuŗš vēlas izzināt, apgūt un kopt tradicionālo, dziedāšanu un muzicēšanu, tiek gaidīts līdzdarboties - ik  ceturtdienu plkst. 18.30 tiekamies nodarbībās Katlakalna Tautas namā. Priekšzināšanas nav pats svarīgākais, - galvenias ir vēlme.

Tālrunis saziņai: 28846708 (Gunta)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru