pirmdiena, 2012. gada 31. decembris

Izritinās 2012...

Ir gandrīz noticis 2012.gads - skaists, radošs, bagāts un brīnišķīgs gads mūsu RĀMUPEI. Esam ne tikai  atraduši sev vārdu, piedzīvojuši jaukus mirkļus kopīgos Gadskārtu godos - Meteņos Milzkalnē, Lielās dienas rītā Arkādijā, Jāņu ielīgošanā Bastejkalnā, Apjumības, Vasaras Māras, Veļu vakarus, Bluķa vakarus Katlakalnā, Vecrīgā un Svētē. Šis ir bijis mūsu pirmās kopīgās Balticas gads. BALTICA, Starptautiskais Folkloras festivāls Baltijas valstīs jau 25.reizi un Latvija tikusi šos spožās gadskārtas godus svētīt pirmajai. Baltica, šai reizē ar ārlatviešu un Latvijas latviešu kopu piedalīšanos un Dižkoncertu, viesojusies arī Ķekavas novadā. Esam līdzdarbojušies Podnieku Starptautiskajā tikšanās reizē,šai gadā Podnieku bazāra rīkotā un esam Baltu Vienības uguni Sauliešu pilskalnā kūruši. Piedzīvojuši savu pirmo ārzemju braucienu ar līdzdalību Baltkrievu rakstniecības svētkos Baltkrievijā.Droši vien jauko mirkļu bijis vairāk kā spējam te uzskaitīt. Un droši vien, ka tādi bijuši arī ikdienā, ne tikai svētkos. Kādi dziesmas būtības atskārsmes vai īpašās kopsajātas, kopsadziedāšanas mirkļi mūs ikvienu savureiz ir gandarījuši un sasildījuši arī mēģinājumu reizēs vai citos kopības mirkļos. Esam kuplojuši skaitā un stiprinājuši savas Tradīcijas, dziedāšanas un muzicēšanas prasmes. Esam braukuši iepazīt gan Dienvidlatgales, gan Lejaskurzemes dziedāšanu. Jau otro gadu pēc kārtas viesojāmies Medņevā, bet pirmoreiz - Lejaskurzemē pie rucavniecēm, bārteniecēm un otaņķietēm.

Esam stiprinājuši draudzību ar Kokneses Urgām, ar Vescaules folkloras kopu VECSAULE, Ogres ARTAVU un Olaines DZEDZIEDU.

2012.gads noslēdzas. Esam tā izritināšanos iesvētījuši ar viesošanos pie Līgas un viņas domubiedru mīlestības, Dabas zirgiem, kur Dzintras iemūžināta tapusi šī jaukā RĀMUPES ģimeņu un draugu kopbilde.

Kopas vadītāji Andris Kapusts un Gunta Saule katrs par saviem iedvesmotiem darbiem un veikumu gada ritumā novada kultūras balss spodrināšanā saņēmuši  Ķekavas novada Kultūras aģentūras Pateicības rakstus. Taču te ir tik milzīgs arī kopas līdzdarbs un līdzatbildība, ka droši varam teikt. PALDIES MUMS VISIEM PAR BRĪNIŠĶĪGO GADU KOPĀ, RĀMUPĒ :)

Paldies itin visiem radošajiem, darbīgajiem, modrajiem, iedvesmotajiem, draudzīgajiem, atsaucīgajiem Ķekavas novada Kultūras aģentūras ļaudīm par brīnumdaudzveidīgo darbu, dzīvi un prieku 2012.gadā. Šo veikumu ir liels iepriecinājums daudzināt un daudzināt :)

Īpašs paldies Aijai Vitmanei un citiem Katlakalna Tautas nama darbiniekiem, Ķekavas un Katlakalna bibliotēku bibliotekārēm, Ķekavas kapelai KLABATAS, Podnieku bazāram, Tūrisma informācijas centram, Ķekavas Novadpētniecības muzejam, Daugmales Anitai Lubovai, Velgai Kūkumai - par sadarbību, pacietību un iedvesmu arī jaunu prasmju apguvē.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru