Veļu vakars Katlakalnā


Rudens veļ pelēkas miglas, rudens nes atmiņas, senču pieminēšanu un daudzināšanu. Mūsu senie priekšteči ir tie kas mums palīdz ikdienas un neikdienas darbus darīt. Viņi dod mums bieži vien ārēji netaustāmus, bet iekšēji smalki sajūtamus padomus. Viņi mūs neredzami balsta un vada mūsu šīsZemes, šīsSaules dzīvēs. Un mums par to pienākas viņiem pateikties Viņiem, mūsu mīļo velīšiem. Redzamā un neredzamā pasaule Veļu laikā jo īpaši sasaistās. Oktobra miglas ir tās, kuŗas vēsta par Veļu laika tuvumu, par Veļu laika klātbūtni, atgādina seno pienākumu un arī izredzētību - pieminēt, pateikties, atcerēties, senos daudzināt. Atgādina par mūžības ritējumu, mūžīgo pavedienu, par kuŗa neparraujamību esam atbildīgi mēs paši.


Vai atceramies un zinām vārdus vai tika senos stāstos savu dzimtu senčus piesaucam, - ne tik svarīgi ir tas, - galvenais ir saprast, ka arī viņi ir mūžīgi gluži tāpat kā mēs esam mūžīgi. Viņos dzīvojusi gudrība, viņi savas dzīves dzīvojot raduši savu pieredzi un sapratni. Viņi nodod to tālāk mums - ja vien esam tik sapratīgi un jūtīgi to novērtēt, sajust, iezināt. Dainās, ko dziedam vai uzpleca uzliktā neredzamā rokas skārienā. Drošsajūtā, ka "mēs esam tepat".

Ikviens, kuŗš vēlas kopā ar mums savus senos piesaukt domās un varbūt vārdos vai padarītos darbos, tiek mīļi aicināts mūsu pulkā VEĻU VAKARĀ Katlakalna Tautas namā ceturtdienas vakarā 31.oktobrī plkst. 19.00. Mums būs iespēja klausīties arī vēsturnieces Austras Engīzeres stāstījumu par senāko zināmo Pļavniekkalna apdzīvotību – par Sauliešu pilskalnu, no Pļavniekkalna kapulauka izrakumiem uzzināto.

Nemsim līdzi vaska svecīti svečturī, kādu (ļoti vēlams pašu gatavotu vai pašu audzētu kārumu), ko mielot velīšus un cienāties pašiem. Ļauties sajūtām un piedzīvojumiem, kas iespējams, jums būs jaunas un līdz šims nepazītas, sajūtām, kas jums varbūt nebūs saistījušās ar senču pieminēšanu. Nāciet ļauties un paļauties un izzināt varbūt līdz šim nepazītas tradicionālas norises. 

Atminiet, labi ļaudis,
Cik augšā, cik zemē,
Cik augšā sīku zvaigžņu,
Cik zemē akmentiņu.

P.S. Satiksme - http://www.rtp.lv/lv/riga-plavniekkalns-kekava-6843 - jābrauc līdz Katlakalna Tautas namam.

---

Informāciju sagatavoja Gunta Saule,
Katlakalna Folkloras kopa RĀMUPE
tālr. +371 28846708
saulegunta@gmail.com

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Kuršu sievas tērps 13.gs.-14.gs. Mans lepnums, prieks un spēks! Beatrises stāsts

Sveču, Puteņu, Meteņa mēnesis

Sērsnu laiks