trešdiena, 2014. gada 10. septembris

RĀMUPES ļaudis zināšanās un pieredzē dalīsies Salaspils Rīgavā

Jau kopš pirmā darbošanās gada Katlakalna RĀMUPE mācījusies ne tikai balsis atbrīvot un dziedāt, bet arī svētīt svēkus, godāt godus un piedzīvot Tradīciju, cik iespējams patiesi - izzinot, pētot, atkārtojot, izspēlējot teicēju pierakstītos rituālus un pašiem liekto klāt savu sajūtu. Nu rāmupniekus savā pieredzējumā un zināšanāš dalīties aicina arī kaimiņi - Salaspils RĪGAVA. Šai rudenī Salaspilī notiks Latviskās dzīvesziņas un tradīciju skola un tajā viesoses arī RĀMUPES ļaudis.

29.septembrī plkst. 19.00 – 21.15 Dzīvesziņas centra ZALTIS valdes priekšsēdētājas Guntas Dombrovskas, kas folkloristu vidū vairāk pazīstama kā Gunta Saule, lekcija par rudens godiem, dievībām, maskošanās tradīcijām gada tumšajā laikā.

Saruna un dziesmas par to, ko īsteni nozīmē visas šīs savādās, Dainās aprakstītās gadskārtu svētīšanas norises? Ko tās mums, cilvēkiem, dod? Kālab mums tās būtu jāpiekopj? Daudzi no gadskārtu svētkiem mums ir jau gana pazīstami – zinām Jāņus, Ziemassvētkus, Lielo dienu, Ūsiņus, Mārtiņus. Esam tos svētījuši. Bet vai saprotam, kas tie ir? Šoreiz sīkāk par rudens godiem, kāda to ikdienišķās labklājības un kāda – to garīgā un sakrālā būtība.

6.novembrī plkst.19.30 – 21.30 Veļu vakars kopā ar Andri Kapustu un Katlakalna folkloras kopu „Rāmupe”.

Starp Miķeļiem un Mārtiņiem pie mums sērst nākot mūsu aizgājēju veļi. Tie noklausoties dzīvo sarunās, izokšķerējot visus kaktus, pārskaitot pat noslēpto naudu. Kas tie tādi veļi? Vai mūsu senču izdomājumi vai reālas būtnes? Kāpēc tie nāk šajā laikā un vēl jābaro? Vai mūsdienās pilsētu dzīvokļos iespējams piekopt veļu barošanas rituālus, un vai vispār to vajag darīt? Dziedāsim, liksim ar svecītēm latvju rakstus, iesim dančos un mielosim veļus.

Ikviens, kam tradīcija interesē, ir no sirds gaidīts!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru