pirmdiena, 2011. gada 21. novembris

Skate Iecavā izskanējusi...

Starptautiskā Folkloras festivāla BALTICA - 2012 Latvijas vasara Rīgā, Ikšķilē, Turaidā, Maodnā un citviet Vidzemē izskanēs nākamgad jūlijā, un lai šiem dižajiem folkloras svēkiem godam sagatavotos, notiek novadu folkloras kopu skates. Protams, tajās pastāv zināms vērtējuma uzsvars, bet pārsvarā tās domātas tālab, lai folkloras kopas Latvijā būtu daudz un labas. Vērtētāju un lūkotāju pulkā ir gan Latvijas Folkloras biedrības, gan Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra ļaudis, profesionāļi, kuŗi kopām ir labi padomdevēji un palīgi. Protams, ka kopām savos novados darbojoties itin vērtīgs ir padoms un skats no malas. To, ka kopu ir daudz, varbūt nezinātājs var nojaust pēc tā, ka šai, Zemgales skatē, piedalījās 18 kopas (pārsvarā no Zemgales, bet arī pa vienai no Rīgas un Vidzemes). Un Zemgale līdz šim nav bijusi kopām bagātākais novads.

Iecavā, kur mūs laipni uzņēma vietājā bērnu folkloras kopa TARKŠĶI, bija sabraukušas galvenokārt Zemgales kopas. Ķekavas novads un Katlakalns gan vienmēr skaitījies Vidzemē, bet tikpat labi varētu būt pieskaitīts Zemgalei.

Katlakalna kopa šai Balticas Ieskaņu kocertā guvām labu pieredzi gan "cīņā" ar satraukumu, gan arī citu kopu priekšnesumus klausoties, gan arī tikām pie labiem padomiem un ieteikumiem nākotnei.

Katlakalna kopa Iecavas attēlu straume lūkojama šeit (autors Vecsaules kopas dalībnieks Andris Štāls)

Par festivālu kopumā - vairāk Latvijas folkloras biedrības e-vietnes: sadaļā BALTICA

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru