sestdiena, 2011. gada 5. novembris

Vītoli Katlakalnā


Pilna sēta Vītoliņu ... bij' šai visapkārt drēgnajā un miglainajā vakarā. Mums kopā bija silti, mīļi, mājīgi un VIEGLI

Katlakalna Tautas nama Latviešu tautas Dzīvesziņas cikla tikšanos otrā gada otrā šīrudens tikšanās pulcēja smalkuma, - melodiju un Dainu smalkuma cienītajus. Mūsu viesi – Vītolu ģimene, - šai reizē Jānis, Dace, Rasa, Varis, Kalvis un Jānis Ausmints. Rudens ir laiks, kad visapkārt dabā savairojas tumsa. Mēs tad jo sevišķi daudz runājam par sauli, par gaismu, arī par mūsu dzimtu un tautas senajiem ļaudīm, par tiem, caur, kuŗu gudrību pie mums nākušas zināšanas, dziesmas un stāsti, ar ko dzīvot tagad un tālāk.

Dziesmu pūrs Vītoliem piekrāts pilnum pilns un bagātīgs, un līdztekus Dainu un dziesmu zināšanai viņiem piemīt arī sava īpašā sirdgudrība. Tās abas savijušās vienā vijumā un viena otru bagātina un uztur. Jānis, ko savējie jau kopš Skandinieku sākumgadiem ieradinājušies dēvēt par Johanu, savas zināšanas un sapratni labprāt pārvērš skaistos vārdos un dzīvos vārdu tēlos, lai izstāstītu mums. Tā ir vieda dzīves zināšana, vieda attieksme pret lietām un pasauli, laba prasme savu zināšanu nest tālāk. Tā neprasa neko, tā ir tik devēja un nesavtīga, un tik mūsu, klausītaju ziņā, ir to pieņemt un savā dzīvē dzīvojot likt lietā. Tā ir pielietojama un dzīvojama zināšana: mēs paši varam izvēlēties, uz ko no dzīvē piedzīvotā un redzētā likt uzsvarus – vai atcerēties un pieminēt to, kas mūs rūdinājis un sāpinājis vai daudzināt to, kas mūs iepreicinājis. Vai dzīvot pagātnes sāpēs vai šīsdienas priekā. Mēs paši sevī varam saulīti iededzināt un turēt tīru un spožu. Mēs paši varam to telpu, kuŗā esam, gaismot. Un, ja apzināmies, ka varam, mums tas arī ir jādara. Vērtīgākā ir tā Zināšana, kuŗai seko darbība.

Mani katrā ziņā iepriecina tas, ka šai sezonā Dzīvesziņas interesentu pulks vairojies. Un arī mūsu tuvā apkārtne tapusi arvien tradicionālās un dzīvās kultūras bagātāka. Arī mūsu pašu novadā un Katlakalnā arīdzan. Tas ir tik nozīmīgi mūsu tautai un viņas nākotnei.

Īpašais paldies Katlakalna podniekiem – Svilpaunieku bazāra Zvanītāju sētas saimniekiem Dacei un viņas ģimenei.
Attēlu straumes:
Gunta Saule

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru