otrdiena, 2015. gada 22. decembris

„Baltu ceļš” – baltu tradicionālā un senā kultūras mantojuma aizsargāšanai un tūrisma veicināšanai

Biedrības JUMALA pārstāve Gunta Saule piedalījās starptautiskā seminārā, kas bija veltīts jaunam un daudzsološam kultūras projektam BALTU CEĻŠ. Seminārs notika Šauļos un tajā piedalījās aptuveni 30 dažādu Latvijas tradicionālās kultūras organizāciju, biedrību, TIC un pašvaldību pārstāvji, kā arī pārstāve no Latvijas Kultūras ministrijas.


 Lietuvas Kultūras ministrijas paspārnē izveidotā asociācija „Baltu ceļš” ir uzsākusi projektu „Nacionālais/starptautiskais kultūras ceļš „Baltu ceļš”. Tā darbības mērķis - veicināt kultūras tūrismu. Pagaidām partneru tīkls tiek veidots divās valstīs,- Lietuvā un Latvijā, bet, ja būs iespējas un ieinteresētība, to paplašinās arī citās - Polijā, Baltkrievijā, Krievijā u.c., kur sastopamas baltu kultūras pēdas un ietekmes.

Īpaši nozīmīgi, ka šis kultūras projekts savā ziņā ir unikāls, - tālab, ka skar no vienas puses senāko baltu kultūras un vēstures slāni un no otras puses, - arī tās mūsdienu tradīcijas izpausmes, kas senajā slānī balstītas. Tātad, ne tikai pilskalni, svētkalni, avoti, alas, bet arī muzeji,  un tāpat arī kopienas, kuru redzes un darbības lokā ir tradicionālo godu svētīšana, vietas un norises, kas nes seno zināšanu un pieredzes pūru.

Ceļotājam svarīgi arī gluži praktiski justies labi - būt paēdušam un izgulējušamies. Tālab Baltuceļa maršrutos plānots iesaistīt arī ēdināšanas un naktsmītņu vietas, kas iekāŗtotas tradicionālā garā un piedāvā nacionālos ēdienus.

Protams, ka lai vietu rādītu tūristiem, tai ir svarīgs savs stāsts, jo vieta pati par sevi var būt skaista, bet kādam varbūt tā neko vairāk arī neizteikts. Tāpat nozīmīga ir šo vietu sargāšana - lai ērtības tūristam nenomāc tās senumu un neizposta seno garu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru