trešdiena, 2015. gada 4. februāris

Seno amatu darbnīca Katlakalnā turpinās

11.februārī vēl reizi tiksimies ar meistari Madaru Briedi. Tie, kuŗi iesākuši un vēlēsies turpināt darboties vienas adatas pinuma tehnikā, turpinot apgūt vēl citus rakstus un priekšmetu darināšanas mākslu. Taču līdztekus šim būs iespēja iemācīties sašūt vīles senajās tehnikās, kā arī apšūt auduma malas vai iemācīties kādu vienkāršu un ikdienā noderīgu pīņu darināšanas veidu.

25.februāra Seno amatu darbnīcas tikšanās notiks sadarbībā ar Katlakalna bibliotēku – viņu omulīgajās telpās tiksimies ar praktizējošiem pirtniekiem, grāmatas ""Tauta, kas aicina pirtī Dievu" autoriem Aelitu Vildi-Batņu un Juri Batņu. Saruna par pirtīm un pirtošanos, par pirts tradīcijas dziļumu un pirts lomu mūsu veselības un labsajūtas uzlabošanā.

Grāmatas autori par savu veikumu pauž: "Lai šī grāmata un disks katram latvietim ir kā ceļvedis uz jaunām sajūtām pirtī. Mēs esam šajā materiālā ielikuši savu pieredzi un zināšanas par latvisko pirti. Iekuriniet pirti, lai ar pirmajiem dūmiem, kas iziet skurstenī aiziet šaubas un neticība par pirts unikalitāti. Lai katra darbība caur pirti dod spēku, mīlestību un līdzsvaru. Latviskais pirts rituāls ir unikāls visā Pasaulē un mēs esam tauta, kam tas pieder.”

Tikšanās laikā būs iespēja iegādāties abu pirtnieku kopdarbu grāmatu ar tai pievieoto DVD “Tauta, kuŗa aicina pirtī Dievu”

11.martā kopā ar meistari Ausmu Spalviņu darināsim Lielās dienas puzurus. Jā, izrādās, puzuri piedien ne tikai Ziemassvētkiem, bet arī Lielai dienai. Pavasara puzuri gan ir mazliet citādi rotāti. Tiek izmantotas arīdzan olu čaumalas. Vai tā ir vienīgā atšķirība starp ziemas vidū un Lielajā dienā darināmajiem puzuriem, varēs uzzināt uz vietas, paši darbojoties un klausoties meistarē. Puzura darināšana ir kā saziņa ar kosmosu un pasaules kārtības izzināšana. Tā ir gan ārējās, gan iekšpasaules sakārtošana un salīdzsvarošana.

25.martā kopā ar Rīgas kopas GRODI dalībnieci Guntu Siliņu-Jasjukēviču izzināsim Māras daudzināšanas nozīmi, jēgu un saturu. Mūsu vieliskās pasaules un dzīvesrobežsituāciju pārzinātāja, Māra, ir tik daudzās tautasdziesmās apdziedāta. Māras daudzināšana kā ikviena līdz mūsu dienām nonākusi tradīcija, ir kopjama un lolojama arvien. Māra mums līdz ikdienas solī un pārejas brīžos jo īpaši. Pavasara mošanās laikā ir daudzas ar Māru saistītas iezīmdienas, kuŗu vidū tieši 25.marts ir arī mūsu kalendāros ierakstīts kā visīstenākais. Māras rītā, līdzīgi kā Lielās dienas rītā, mostas pirms saules, dodas uz kādu īpašu, ar Māras kultu saistītu vietu sagaidīt sauli. Šai reizē vairāki rituāli ir tieši sievām un meitām veicami. Vīri pievienojas tik vēlāk. Mūsu viešņa pastāstīs par savu pieredzi, kā šo laiku pavadīt un piepildīt, kā ar Māru sazināties un sadarboties.

Visu nodarbību sākums plkst. 18.00

Sīkākas ziņas - pa tālr. 28846708 vai e-pastā saulegunta@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru