sestdiena, 2016. gada 8. oktobris

Novadnieku Stāstu vakars Katlakalnā

2016.gada 16.oktobrī, svētdien, plkst. 15.00 Katlakalna Tautas namā notiks Novadnieku Stāstu vakars "Gods godam pretī panāk", kurā atmiņu stāstos par Ķekavas novada veidošanu, celltniecību, kopšanu un daudzināšanu dalīsies novadā godājami ļaudis - 

Indriķis Teivāns - bijušais Ķekavas PMK priekšnieks, bet pirmām kārtām CELTNIEKS
Anna Zgirska -
celtniece
Dzintra Maļinovska -
aktīva kultūras pasākumu organizatore, bijusi pagasta padomes priekšsēdētāja
Vija Vasīte- Vosipa
- bijusī zootehniķe, aktīva pensionāre, sabiedrības dvēsele
Velta Strazdiņa - Ķekavas Novadpētniecības muzeja speciāliste.

Stāstu vakaru kuplinās Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE


Novadnieku Stāstu vakars Katlakalnā norisināsies ikgadējās UNESCO nedēļas ietvaros un šogad tā notiks laikā no 10. līdz 16. oktobrim, kad visā Latvijā tiks atzīmēta 25. gadadiena kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO).


UNESCO nedēļa ik gadu tiek rīkota jau kopš 2011. gada. Tās mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Latvijas un UNESCO sadarbībā nozīmīgs ir 1991. gada 14. oktobris, kad oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera, kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas, un informācijas palīdzību.

Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, kas stiprina valstiskumu un piederību, un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai. Tādēļ UNESCO LNK svētku nedēļā aicina cildināt vērtības, kas vieno tautu, stiprina piederību, raksturo tradīcijas, vēsturi, valsts un sabiedrības attīstību, kā arī veido katra tās iedzīvotāja identitāti.

Ir pasaules vērtības un ir unikālas, neatkārtojamas vērtības. Ir nemaināmas - vēsturiskas, kultūras un mākslas - dokumentos ierakstītas vērtības. Un tādas vērtības, kuras it kā mainās cauri laikiem un tomēr arī cauri maiņām saglabā savu kodolu, satvaru. Savu ētisko un skaistuma saturu.

Mēs novērtējam, atzīstam un daudzinām īpašas pasaules mēroga vērtības – mākslas darbus, vēsturnieku un citu pētnieku atradumus, cilvēkdarba un tehnikas sasniegumus, kultūras un zinātnes vērtības. Īpašos vēstures griežos radušās, it kā parastas lietas, kas laika gaitā ieguvušas milzu nozīmi un kļuvušas neparastas, kā Vēstules uz bērza tāss. Šai Stāstu vakarā mēs gribam uzsvērt un daudzināt tās nemainīgās vērtības, kuras tiek apliecinātas dienu no dienas, gads no gada, un tiek pārmantotas paaudžu paaudzēs. Tikpat svarīgi kā pamanīt un novērtēt kādu vienu darbu vai vienu varonību, ir pašiem sevī nest un apkārtējos pamanīt un daudzināt tās cilvēciskās īpašības, kurām pateicoties savulaik radās lietas, kas ieguva vērtību statusu. Nemainīgās vērtības – DARBA TIKUMS, KULTŪRAS APZINA, LĪDZCILVĒKU ATIIECĪBAS. Tieši par šīm vērtībām mēs runāsim un stāstīsim stāstus mūsu Novadnieku Stāstu vakarā.

Papildus informācija par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbību pieejama UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru