otrdiena, 2013. gada 10. septembris

RUDENĀJI - Katlakalna 2.Starptautiskais Folkloras festivāls - viesi. VECSAULE

Līdz RUDENĀJIEM - 2013, Katlakalna 2.starptautiskā folkloras festivāla atklāšanai atlicis gluži maz laika, tālab sākam iepazīstināt ar folkloras kopām, ko kā mīļus viesus gaidām ierodamies festivālā. Iespējams, ka Vecsaules kopa VECSAULE mums ir vistuvākā - gan attāluma, gan draudzēšanās ilguma ziņā. Sākot ar to, ka pirms trim gadiem ar kopas vadītāju Sarmīti Zanderi kopā mācījāmies Latvijas Nacionālā kultūras centra Folkloras skolā. Ar VECSAULI esam kopīgi darbojušies gan Katlakalnā Mālu festivālā,  gan mēs esam ciemojušies Vecsaulē viņu apaļās dzimšanas dienas sakarā, gan vecsaulieši kopā ar savu vietējo amatierteātri ciemojušies Katlakalnā un rādījuši Mazo ganiņu. Esam jauki sadziedājuši un sarotājuši. Varbūt tālab iepazīšanās stāstu sākam ar VECSAULI.
Vecsaules kopa VECSAULE

Folkloras kopa dibināta 1982.gadā. Dzīvojam mēs Zemgalē Vecsaules pagastā.

Līdz 2008.gadam folkloras kopu vadīja Ināra Grēniņa, pēc tam iesākto turpina Sarmīte Zandere. Dalībnieku skaits ir mainīgs, bet pašreiz grupā darbojas 18 dalībnieku, no kuriem 3 ir bērni. No 1983.gada grupā joprojām dzied Hugo Strautnieks, Lidija Goldberga un Guna Āboliņa.

Folkloras kopas Vecsaule nosaukums ir iegūts mūsu apdzīvotās vietas vārda – Vecsaule. Vecsaulē dzied un darbojas ļaudis, kuri mīl latviešu tautas dziesmas, dejas un savu pasaules pamatu atrod latviskajā dzīvesziņā. Mēs visi esam amatieri un veltam darbībai folkloras kopā lielu daļu sava brīvā laika, iesaistot arī savus ģimenes locekļus – bērnus, vīrus, sievas, brāļus un māsas.

Mēs mācamies un cenšamies nest tautā Zemgales novadā savākto un pierakstīto folkloras materiālu – dziesmas, rotaļas, dančus un ieražas. Labprāt dziedam arī citu novadu dziesmas un ziņģes. Mēs mācamies pielietot mūzikas instrumentus – akordeonu, kokli, bungas un dažādus citus sitamos un strinkšķināmos instrumentus.

Esam izveidojuši biedrību „Saulupe” un rakstām projektus tautastērpu iegādei un pasākumu organizēšanai.

Folkloras kopa ir piedalījusies visos Balticas festivālos. Dziedam gadskārtu svētkos, uzstājamies koncertos - pagastā, Bauskas novadā, Latvijā un arī ārzemēs – Lietuvā, Čehijā, Slovākijā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru