ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris

RUDENĀJI - Katlakalna 2.Starptautiskais Folkloras festivāls - viesi. KANDLA

Tēvzeme - mums tā ir zemes strēlīte Baltijas jūras krastā, kurā vēl jaušams senais līvu gars. 

Ja būtu jāuzglezno mums sava Līvzeme, tad gleznotu – jūru, debesis, putnus, smilšaino krastu, zvejnieka laivu jūras krastā vai mājiņu meža ielokā, kas vēl stāv, it kā spītējot vējam, lietum, saulei un sniegam, tāda pati kā līvu tauta – lepna, spītīga, nepakļāvīga.

Vēl pavisam nesenā pagātnē līvu valoda skanēja tik daudzās mājās Tārgales pagasta piekrastes zvejnieku ciemos. Diemžēl, tā vairs nav...

Mēs, līvu folkloras kopa „Kāndla” darām to, ko uzskatām par svarīgu: 

„Nododam citiem vērtības, kuras bijušas pirms un dzīvos arī pēc mums”.

Kopas "Kāndla" pirmsākumi meklējami 1972.gadā.

No 2004. Gada lībiešu dziesmu ansamblis pārtop par līvu folkloras kopu un tās vadītāja līdz pat šai dienai ir Ilga Porniece. 

Lai veicinātu Latvijas vērtības - unikālu mazākumtautību (līvu gadījumā arī pamattautības) valodas pārmantošanu, kopas dalībnieki apgūst līvu tautas dziesmas, senās tautas gudrības, patiesības, kas ir nodotas paaudzēm no mutes mutē.

Tās atklāj tautas tradīcijas, atmodina nacionālo pašapziņu un pasargā mūžīgo vērtību - tautas vēsturisko atmiņu. 

Tēvzemes mīlestības mudināti, kopas "Kāndla" dalībnieki vēlas izzināt vietējās līvu kultūras tradīcijas, izdzīvot un sajust to, ko ilgu laiku netīši slēpuši paši no sevis - dzimtās zemes sentēvu saknes. 

Atšķetinot un atrodot savu senču sakņu ceļu, ikviens no mums labāk iepazīst savu dvēseli un pasaule kā no jauna atdzimst pasargātā drošībā. 

Dziedot tautas dziesmas, Kāndlas dalībnieki it kā nokļūst citā realitātē - sākotnē, pie sevis. Daudzu gadu garumā veiktie rituāli, svinētie svētki, satiktie cilvēki devuši pārliecību, ka veiksmes un harmonijas atslēga ir mūsu pašu rokās, tautas dziesmās, teikās, pasakās, dejās un rotaļās.

Folkloras kopa "Kāndla" ir piedalījusies folkloras festivālos "Baltica" gan Latvijā, gan Igaunijā, Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, XXI somu un ingeru Dziesmu un Deju svētkos, dažādos starptautiskos sarīkojumos - tautas muzikantu festivālos, tradicionālos masku festivālos, somugru tautu dienu rīkotajos folkloras pasākumos Igaunijā, folkloras svētkos Latvijā, Ventspils novada un pilsētas rīkotajos svētkos, koncertos, Tārgales pagasta gadskārtu ieražu svētkos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru