svētdiena, 2013. gada 15. septembris

RUDENĀJI - Katlakalna 2.Starptautiskais Folkloras festivāls - viesi. BĀRTA

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1929.gadā un ir viens no vecākajiem etnogrāfiskajiem ansambļiem Latvijā. Dziedam Bārtas novadam raksturīgas dziesmas. Par galveno kopas uzdevumu uzskatām Bārtas tradīciju saglabāšanu, pārmantošanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Repertuāru rodam no ansambļa dibinātāja un ilggadējā vadītāja Jēkaba Ķībura atstātajiem pierakstiem. Mūsu dziesmu krājumā ir visu gadskārtu un cilvēka mūža godu dziesmas.Savulaik nsambļa vadītājs Zigurds Rukuts izauda kopas karogu, kuru godam lietojam arī vēl šodien. 1998. gada vasarā uz starptautisko folkloras festivālu Maskavā kopa aizveda arī tās vadītāja izaustu Latvijas karogu. 2004. gadā BĀRTA ierakstīja disku ar raksturīgajām Bārtas dziesmām. Esam lepni, ka varējām uzņemt Starptautiskā folkloras festivāla ‘’Baltica 2006’’ dalībniekus Bārtā un Starptautiskais masku tradīciju festivāls 2007.gadā arī notika Bārtā. Esam piedalījušies visos folkloras festivālos ‘’Baltica’’ Latvijā, kā arī ‘’Baltica 1993’’ Lietuvā.

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis ir piedalījies daudzos un dažādos pasākumos visā Latvijā, kā arī viesojušies Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Čehijā un Polijā. Par Bārtas dziesmām un tradīcijām materiālus vāc un doktora disertāciju šobrīd gatavo Ieva Pāne. Mēs ceram, ka šis vākums taps par grāmatu. Liepājas Universitātes studenti 2013. gada vasarā bija ekspedīcijā pie mums Bārtā un vāca materiālus par folkloras tradīcijām.

Šobrīd kopā darbojas 15 dalībnieki, mēs nēsājam autentiskus Bārtas tautastērpus. Ansambļa vadītāja no 1995. gada ir Gunta Klievēna.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru