otrdiena, 2014. gada 22. aprīlis

Salidojam Katlakalnā Ūsiņos. Viesi. Karikste

Aizkraukles kultūras nama folkloras kapela „Karikste” dibināta 2012.gadā un tajā darbojas 9 dalībnieki, kuri sanākuši kopā, lai dziedātu un muzicētu, saglabājot tādas vērtības kā savas tautas dziesmas, dančus un citas tradīcijas, tai skaitā izzinot sava novada tradīcijas, kā, piemēram, senos krustabu rituālus. Dalībnieki dzied, danco un spēlē tādus tradicionālus mūzikas instrumentus kā vijoli, kokli, akordeonu, cītaru, stabules, dūdas, celma bungu, cītarkokli u.c. Etnogrāfisko kokli izgatavojis Edgars Lipors ar tēvu; celma bungu - Uldis Bērziņš.

Folkloras kapelas „Karikste” dalībnieki dzied un muzicē Aizkraukles novada organizētajos pasākumos, kā arī rīko danču vakarus. 2013.gadā piedalījusies XXV Dziesmu un deju svētkos. „Karikstes” dalībnieki izglītojas folkloras muzikantu nometnēs, aktīvi piedalās valsts un starptautiska mēroga folkloras kustības pasākumos. 

Nosaukums „Karikste” radies no upītes, kas ietek Daugavā pie pilsdrupām, nosaukuma. 

2014.gadā folkloras kapelā dzied un muzicē: Līga Butāne - vijole; Sandra Podniece - cītara; Anita Ostrovska - akordeons, kokle, cītarkokle; Jānis Ostrovskis- kontrabass, mandolīna, ģitāra; Pēteris Ukrins - celma bunga, vargāns; Agita Reisa-Nielsen - stabule; Jānis Cielavs, Ināra Pumpase, Elita Tipaine - dancotāji.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru