otrdiena, 2014. gada 22. aprīlis

Salidojam Katlakalnā. Viesi. VECSAULE

Folkloras diena Salidosim Katlakalnā Ūsiņos jau sestdien, 26.aprīlī. Kā vienmēr mums prieks un gandarījums ikvienu iepazīstināt viesiem, gan sen zināmiem un mīļiem draugiem, gan tādām kopām, kuŗas Ķekavas novadā un Katlakalnā vēl ne reizes nebūs viesojušās.

Itin bieži ciemiņi mums vecsaulieši - Vecsaules kopa VECSAULE

Vecsaules kopa VECSAULE

Folkloras kopa dibināta 1982.gadā. Dzīvojam mēs Zemgalē Vecsaules pagastā.

Līdz 2008.gadam folkloras kopu vadīja Ināra Grēniņa, pēc tam iesākto turpina Sarmīte Zandere. Dalībnieku skaits ir mainīgs, bet pašreiz grupā darbojas 18 dalībnieku, no kuriem 3 ir bērni. No 1983.gada grupā joprojām dzied Hugo Strautnieks, Lidija Goldberga un Guna Āboliņa.

Folkloras kopas Vecsaule nosaukums ir iegūts mūsu apdzīvotās vietas vārda – Vecsaule. Vecsaulē dzied un darbojas ļaudis, kuri mīl latviešu tautas dziesmas, dejas un savu pasaules pamatu atrod latviskajā dzīvesziņā. Mēs visi esam amatieri un veltam darbībai folkloras kopā lielu daļu sava brīvā laika, iesaistot arī savus ģimenes locekļus – bērnus, vīrus, sievas, brāļus un māsas.

Mēs mācamies un cenšamies nest tautā Zemgales novadā savākto un pierakstīto folkloras materiālu – dziesmas, rotaļas, dančus un ieražas. Labprāt dziedam arī citu novadu dziesmas un ziņģes. Mēs mācamies pielietot mūzikas instrumentus – akordeonu, kokli, bungas un dažādus citus sitamos un strinkšķināmos instrumentus.

Esam izveidojuši biedrību „Saulupe” un rakstām projektus tautastērpu iegādei un pasākumu organizēšanai.

Folkloras kopa ir piedalījusies visos Balticas festivālos. Dziedam gadskārtu svētkos, uzstājamies koncertos - pagastā, Bauskas novadā, Latvijā un arī ārzemēs – Lietuvā, Čehijā, Slovākijā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru