trešdiena, 2014. gada 23. aprīlis

Salidojam Katlakalnā Ūsiņos. Viesi. Vectilžas SAIME

Vectilžas folkloras kopa ,,Saime” dibināta 2007.gada 16.septembrī, kad kopā tika saaicinātas vietējās sievas, kuras radu vai draugu godos, tepat Vectilžas pagastā, bija parādījušas savu dziedāt prasmi. Folkloras kopa darbojas Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas centrā, bet patiesībā folkloras kopas folkloras mantojums nāk no vietējā ciema – Krutovas, kur arī dzīvo pamatā tās dalībnieki.
 
Ne velti folkloras kopai ir nosaukums „Saime”, jo visus dalībniekus saista arī radu raksti – sievas, vīri, ītales, kūmas, māršas, svuočes un vadaklas. Kopas vadītāja ir Solveta Logina. Pārējie ,,Saimes’’ dalībnieki ir Maldra Strupka (kopas stūrakmens), Mārīte Lazorenko un Ināra Ločmele (galvenās balsis), Nikolajs Lazorenko (muzikants), Maruta Arule, Inese Jermacāne, Mārīte Logina, Genovefa Jermacāne, Ina Skrima, Līga Ločmele, Anna Jermacāne, Aigars Čirka. Folkloras kopā piedalās arī bērni - Laine Logina, Elija Logina, Sonora Logina, Mairis Jermacāns un Aivis Jermacāns.
 
Folkloras kopa „Saime” dzied dažādas vietējās un sava kultūrvēsturiskā novada latgaliešu tautasdziesmas Ziemeļlatgales izloksnē. Dziesmu „Voi nu pate maize nuoce” var uzskatīt par kopas goda dziesmu. Tā ir skanējusi pagasta ražas svētkos ,,Es sovai maizeitei”, kā arī kaimiņpagastu rīkotajos pasākumos un starptautiskajā folkloras festivālā ,,Baltica – 2009”, kurā kopa piedalījās. Dziesma „Reitā agri saule liece” ir folkloras kopas suminām dziesma, kura tiek dziedāta folkloras kopas dalībnieku godos. Folkloras kopas repertuārā ir arī vairākas Sibīrijas latgaliešu, savulaik, izceļojošo pēcteču pārmantotās dziesmas, ko no ekspedīcijas Sibīrijā ir atvedusi folkloras kopas vadītāja
 
2011.gadā kopas vadītājai Solvetai Loginai par ilggadēju, radošu un profesionālu darbību Vectilžas pagasta folkloras kopā "Saime" piešķirts Balvu novada domes Atzinības raksts.
 
 
Vairāk par Folkloras dienu Salidojam Katlakalnā Ūsiņos - http://parkulturu.lv/raksti/salidojam-katlakalna-usinos

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru