trešdiena, 2014. gada 9. aprīlis

Salidojam Katlakalnā Ūsiņos

Pirms trim gadiem Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Folkloras skolā mēs mācījāmies un to beidzām kopā: Anita Ostrovska no Aizkraukles, Antra Deniškāne no Saulkrastiem, Kristīne Strode no Varakļāniem, Sarmīte Zandere no Vecsaules, Solveta Logina no Vectilžas, Latvīte Podiņa no Jelgavas, Dace Tihovska no Ciblas, arī Daina Melnūdre no Bērzgales, Zane Pudule no Rīgas un Anda Kirilova un Gunta Saule no Ķekavas. Reizēm bijām satikušās dažādos folkloras pasākumos, pašu kopīgos svētkos, dažas aicinājušas viena otru ciemos... bet tā īsteni tikušās nebijām. Nu lēmām, ka vajadzētu, ka derētu arī mums, 2011.gada Folkloras skolas beidzējām satikties, salidot. Bet kā nu mēs tāpat... Labāk un možāk, un jēgpilnāk sabraukt ar visām kopām, kopīgi sadziedāt, sadancot, pieredzē padalīties, kopīgi svētkus nosvētīt ...


Tā nu iekrita mūsu tikšanās Ūsiņu laikā. Tālab arī tikšanās tēma tapa pavasarīga - SALIDOSIM KATLAKALNĀ ŪSIŅOS 

- Folkloras diena ar izzinošu JĀŅA KUŠĶA priekšlasījumu par latviešu mītisko pasauli, Ūsiņu ieskandēšanu Sauliešu pilskalnā un kopīgu sadziedāšanu ar fokloras kopām no visas Latvijas - jau mūsu sendraugiem Vecsaules VECSAULI, skanīgajām un dižajām dziedātājām, saukrastietēm kopu DVĪGA, sirsdsatvērtajām latgalietēm, Vectilžas SAIMI, mundro spēlmaņu kopu no Aizkraukles KĀRIKSTE. un būsim arī mēs, mājinieki RĀMUPE

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru