ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Vasara iet ...

Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Dzied putniņi, dzied meitiņas,
Meža gali gavilē.

Izlīgojuši līgotnes dažādās Latvijas vietās, kalnos un pakalnos, mežos un klajumos, upju līčos un pakrastēs, RĀMUPES ļaudis turpina baudīt vasaru – tāpat – dziedot, spēlējot, dejojot, Dievu, Laimu un Māru daudzinot, paši sevi un citus priecējot.

Esam košu skanīgu un sirsnības pilnu Pēterdienas vakaru pavadījuši tepat Katlakalnā kopā ar latviešu tradīciju un kultūras iedvesmoto un aizrautīgo japāņu meiteni Akiko Mizoguchi viņas šīsreizes Latvijas viesošanās laika pēdējā vakarā. Tieši Pēterdienas vakarā esam Pēteri un Pērkonu godājuši, - sarkanā āboliņa vainadziņu sapinuši, pēcjāņos un Jāņu atsvētēs dziedamās līgotnes izlīgojuši. Kopā dziedājuši, dejojusi un koklējuši, jo arī Akiko mācās kokli jau trešo gadu. Ir noticis skaists draudzēšanās un satuvināšanās vakars. Ar mums kopā bija arī japāņu valodas skolotājs un viens no latviešu-japāņu valodas un kultūras saišu kopējiem, fotogrāfs un visādi citādi radošs cilvēks Uģis Nastevičs. Tas bija skaists un skanīgs vakars ar Akiko un Uģa stāstiem par Japānu un japāņu tradīcijām un valodu, ar mūsu stāstiem par to, ko domājam un kā darbojamies mēs, tradīcijas un folkloras draugi Latvijā. Foto albums no šī jaukā vakara skatāms šeit - http://parkulturu.lv/galerijas/2508/foto : foto © Uģis Nastevičs (www.ugis.info)

Pēc Ķekavas Novada svētku nosvinēšanas un Jāņu nosvētīšanas daudzi devušies vasaras brīvdienās, bet mūsu brīvdienas bieži vien ir mūsu svētki, - gan pašu kopīgi radīti svētki, gan dalība un izdziedāšanās citu veidotos svētkos. Tāpēc mūsu vasara paies vēl ne vienā vien košā un skanīgā pasākumā un piedzīvojumā.

No 8.-10.jūlijam viesosimies pie netālajiem kaimiņiem Kihnu salā, kur esam aicināti ar kihniešiem kopā svinēt Jūras svētkus (Kihnu Mere Pidu). Kihnu salā, kur sensenas tautas tradīcijas ar jūru cieši saistītas, tā ir ikgadēja norise. Mums tš būs pirmreizēja tikšanās ar īpašo salinieku kultūru, dzīvesziņu un svētku izpausmēm. No Latvijas šogad Kihnu salas Jūras svētkus kuplināsim mēs un arī Tumes deju kopa SOLIS Guntas Kreceres vadībā. Savukārt no vietējiem - pulkiem pašu kihniešu folkloras ļaužu, kā arī muzikanti un dejotāji no citiem Igaunijas apvidiem. Vairāk par Kihnu Jūras svētkiem - https://www.facebook.com/events/174828419540313/

Nedēļu vēlāk, 16.jūlijā piedalīsimies Dundagas muižas Vilnas burziņā - arī te dziedāsim, muzicēsim, iedejosim kādu tautas deju vai rotaļu, padaudzināsim vasaru un dziesmas spēku, kā arī čaklumu un citus ļaužtikumus. Vairāk par Vilnas burziņa norisēm -

Pašā jūlija nogalē daži no mūsu stāstu tradīcijas kopējiem dosies uz I Latgales Stāstnieku festivālu. Tas notiks Preiļu pusē – gan Preiļu galvenajā bibliotēkā, gan Jasmuižā, gan citviet Preiļu skaistajā un kultūrdaudzveidīgajā un dāsnajā novadā. Latgalieši savam Stāstu festivālam devuši nosaukumu Omotu stuosti (Amatu stāsti), tā izceldami un cildinādami latgaliešu amatu prasmes un čaklumu. Tā būs īpaša iespēja iepazīt krāšņo Preiļu novadu, Jasmuižu, Raiņas jaunības vietas, Latgaļu amatus un amatniekus, no kuriem svarīgākie jau ir un paliek podnieki. Un pāri visam pilnveidoties stāstīšanas tradīcijā – klausīties citos, stāstīt pašiem un mācīties, jo līdztekus festivālam notiks gadskārtējā Stāstnieku Vasaras skola ar daudzveidīgām nodarbībām praksē un teorijā zinošu meistaru vadībā. Stāstniecībā Guntis Pakalns, Māra Mellēna, Agita Lapsa, Aelita Ramane, Inga Brūvere, Ārija Klēvere un Latgalē Vilhelmīne Jakimova, Evija Maļkeviča, Dainis Platacis lielus komentārus neprasa. Festivālu kuplinās arī vairākas Preiļu puses folkloras kopas.

Par Omotu stuostu festivālu vairāk -

Augusta vidū dosimies uz gadskārtējo Dziedāšanas un Tradīcijas Vasaras skolu. Šai vasarā esam izvēlējušies Viļaku. Notiks gan dziesmu mācīšanās no Viļakas etnogrāfiskā ansambļa ABRENĪTE dalībniecēm un sena dziesmu pūra glabātājām, gan praktiskas nodarbības un priekšlasījumi, kas pārsvarā veltīti Vasaras Māras laika un svētīšanas tradīciju izzināšanai un atdzīvināšanai.

Augusta otrās puses nedēļas nogale ir Ziemupes ikgadējo MaDARAs svētku laiks. Un arī šogad esam nolēmuši būt kopā ar ziemupniekiem un nosvētīt maDARAs pieclapīti – jā, maDARA šogad Ziemupē jau 5.reizi. Un šīsreizes tikšanās lielā tēma – rasa.

Tādas solās iekrāsoties mūsu, Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE, turpmākās vasaras dienas.

Bet pagājušo Jāņu un citu svētku brīžu sajūtās var veldzēties vēl mūsu attēlu straumēs ielūkojoties - http://kalnakopa.blogspot.com/p/attelu-straume.htmlNav komentāru:

Ierakstīt komentāru