Ziņas

Latviskie krustabu stāsti

Attēls
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs, biedrība “Aizkraukles reģionālā Tautskola” un Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE aicina uz foto izstādes “Latvisko krustabu stāsti” atklāšanu šī gada 8.decembrī plkst. 12:00 muzejā “Kalna ziedi”. Pasākumā piedalīsies un krustabu rituālu vadīs folkloras kopa “Rāmupe” (Katlakalns).
Krustabas ir vieni no nozīmīgākiem cilvēka mūža godiem. Tradicionālajā izpratnē mazais bērniņš ar krustabu godu rituālu tiek uzņemts dzimtā. Viņš saņem vārdu, dāvanas, vēlējumus. Un stiprirnājumu visam mūžam, jo nu viņš pavisam droši ir piesaistīts dzimtas laukam, tam pieredzes uzkrājuma, zināšanu un gara spēku laukam, kas tapis un veidojies cauri gadu simtiem un varbūt pat tūkstošiem.

Kā sagaidīsim Andrejdienu?

Attēls
2019.gada 30.novembrī Katlakalna Tautas namā Projekta Gadskārtu un mūža godu tradīciju skola ietvaros notiks tradīciju sarīkojums KĀ SAGAIDĪSIM ANDREJDIENU. Plkst. 16.00 Tradicionālo deju meistardarbnīca Jurjānu Andreja pierakstītās dejas un rotaļas, ko vadīs tradicionālās dejas meistare Dace Circene un etnokompānija ZEIDI. Ap sešiem vakarā būs atsevišķi meitu un sievu, un puišu un vīru rituāli kopā ar Guntu Sauli un Andri Kapustu. Bet plkst. 19.00 sāksies Andrejvakars Katlakalnā – saviesīgā daļa ar mielastu, dejām, spēlēm, rotaļām un sadziedāšanu. Andreju svētīšanā piedalīsies tautas mūzikas instrumentu ansamblis UT no Utenas Lietuvā, Ceraukstes folkloras kopa LAUKAM PĀRI, kā arī Baldones, Bārbeles, Skrīveru un Tomes folkloras kopu dalībnieki. 


Saules mūžu Latvijai

Attēls
Attēlu straume - https://photos.app.goo.gl/eYvYC39ziTGPiEPo7 (foto: Velga Kūkuma)

Latviskuma saiets Domā, dari latviski!

Attēls
Šogad norisināsies jau desmitais latviskuma saiets, kas dibinājās un veidojās sākotnēji kā konference Baltu mantojums. Latviskuma tēmas ir allaž svarīgas un nozīmīgas ne tikai tiem ļaudīm, kas tā kopšanā  darbojas vairāk atvērtajā ļaužtelpā, gan tiem, kuri darbojas savā ģimenē, saimē - savā iekštelpā.
Kā vēstī saieta rīkotāji, - tā mērķis ir caur kopā sanākšanu veldzēties latviskuma pļavā, iedvesmoties no domātājiem, gūt jaunas atziņas no darītājiem un augt. Saiets ir vieta, kur valda atkalredzēšanās prieks, tiek stiprināts mūsu tautas gars un saknes.
Šīgada saieta tēma DOMĀ, DARI LATVISKI! Ar saviem pieredzes stāstiem tajā piedalīsies arī divas Rāmupes dalībnieces - Ieva Eltermane un Gunta Saule.

Ar spoku stāstiem

Attēls
Kad Veļu laiks, īpašais senču pieminēšanas un mielošanas laiks izskan, jau vairākus gadus Džūkstes Pasaku muzejā, bijušajā Lancenieku skolā, notiek Spoku stāstu vakari.
Sabrauc tuvāki un tālāki, pazīstamāki un mazākzināmi stāstnieki no tuvienes un tālienes stāstīt Spoku stāstus. Te var klausīties pasakas, nostāstus, teikas un leģendas, ticamākus un neticamākus atgadījumus no dzīves, no draugu, kaimiņu un pašu piedzīvotā un pieredzētā. Lielākoties viss vijas ap spoku, kapsētu un dažādu mistisko būtņu un vietu tēmām.

Spoku stāstu vakars

Attēls
2019.gada 1.novembra vakarā, no pulksten 19.00-23.00 Džūkstes Pasaku muzejā spocīgā gaisotnē norisināsies tradicionālais stāstniecības pasākums Spoku stāstu vakars. Ikvienam iespēja gan klausīties, gan stāstīt spoku stāstus. Pasākumu vadīs stāstnieku ķēniņš Guntis Pakalns. 
Pārējie šī gada dalībnieki Spoku stāstu vakarā - Anita Krūmiņa-Štikāne no Doles salas, Pauls Anšics - ķīmiķis un 2010. gada stāstnieku ķēniņš, Gunta Saule no Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" (un varbūt vēl kāds no šīs folkloras kopas pievienosies līdzdziedāšanā un stāstīšanā). Būs arī muzikanti, kas Baltās nakts spoku stāstu pagrabiņā spēlēja ziņģes par nāvi un miršanu - Valdis Meijers no Rencēniem un Aelita Punkstiņa no Ēveles (viņa arī stāstniece). Pats Guntis Pakalns arī kādu spoku stāstu izstāstīšot, - viņam krājumā esot pat daži jauni u nedzirdēti. 
Kam nav bail - laipni aicināti!
Dalība pasākumā: skolēniem, studentiem - 1.00 EUR, pieaugušajiem - 1.50 EUR, pensionāriem un citu novadu personām ar i…

Veļu vakars Daugavmalā. Katlakalnā

Attēls
2019.gada 24.oktobrī plkst. 19.00 Katlakalnā, Atpūtas vietā Nēģīši Daugavmalā notiks VEĻU VAKARS – uguns un ziedu laiva Daugavā - aicina Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE
Šis ir tāds laiks. Dievaiņu laiks. Arī mums, folkloras kopas RĀMUPE ļaudīm sanāk vairākus Veļu vakarus svētīt, - gan pašiem savās ģimenēs un dzimtās, gan pie draugiem ciemos ejot un par tradīciju stāstot un ierādot, gan pašu kopā, savai Katlakalna kopienai un sabraukušajiem ļaudīm svētvakaru rīkojot. Katrs Veļu vakars, ko rīkojam vai piedalāmies, ir atvērts. Bet šis būs tāds - īpaši savējiem. Katlakalniešiem un tuvienes draugiem. 
Veļu laika dziesmās, rotaļās un stāstos pieminēsim savus aizgājušos tuviniekus un tautas dižgarus, stiprināsim savus dzīvības spēkus. Laidīsim Daugavā ziedu laivu
Kopīgai labnoskaņai un veltījumam veļiem ņemsim līdzi vaska svecītes, ziedus, mazliet ēdienu un citas dabas veltes laivas sapošanai un nelielu cienastu pašu kopīgam mielastam
Sīkākas ziņas un pieteikšanās – Gunta Saule – 27811297