pirmdiena, 2011. gada 28. marts

Svētku nedēļa

Ar svētkiem un svinēšanu esam vadījuši pagājušo nedēļu. Tā ir bijusi ne tikai pirmā Pavasaŗa laika nedēļa, ne tikai nedēļa, kad daudzi uzzināja, kas ir Baltais zvirbulis, jo Andris bija to nopelnījis, bet arī nedēļa, kad mūsu kopa svinējām Gada tikšanos.

Patiesi, ir apritējis pirmais kopā būšanas gads. Kopš pirmā  vakara 2010.gada 25.martā, kad pirmo reizi sapulcējāmies Doles Tautas namā. No šīs tikšanās reizes 8 ļaudis, Andris, Aija, Inta, Jana, Kristīne, Henrijs, Juris un Gunta,  esam kopā joprojām un tas ir daudz. Nedaudz vēlāk kopā iesaistījās  Irēna, Baiba, Ilva, Māra, Irīna, Ziedonis un Tālis.

Mājas gan mēs ieguvām citur - Doles Tautas nama mērķiem mēs ar Tradicionālās dziedāšana stundām, ar ko arī mūsu kopa sākās, nebijām saistoši. Taču Liktenis mums izrādījās labvēlīgs un mēs satikām mājas un atbalstītājus citur - tepat Ķekavas novada Katlakalna Tautas namā, vietā ar senu un bagātu kultūru un vēsturi, vietā, kuŗā saimniekojošie ļaudis pauda vēlmi dot mājvietu Tradicionālajai dziedāšanai, kas laika gaitā pārauga radošā un draudzīgā Tradīciju kopā.

Visvairāk laika veltam tradicionālās dziedātprasmes apguvei, jo - lai arī dziedāt var ikviens, kuŗš vēlas, arī tas ir jāmācās. Līdztekus dziedāšanas prasmēm kopas ļaudis apgūst mūzikas instrumentu spēli, kā arī citus tradicionālos amatus - Inta, Jana un Ilva mācās aust un celot. Baiba auž. Mēs kopīgi svētam Gadskārtu svētkus. Pirmā kopīgā ielīgošana Bastejkalnā, Apjumības Katlakalnā, pirmais kopīgais Veļu vakars, līdzdalība Katlakalna Tautas nama Ziemassvētku sarīkojumā un Bluķa vakars Katlakalnā un Vecrīgā, ar Grodiem kopīgā dziedāšana Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā, bagātinoša piedalīšanās Starptautiskajā Masku festivālā Viesītē, kopīgā Lielās dienas Saullēkta svētīšana Arkādijā. Skaists un radošs mums bijis šis gads.

Mēs arvien priecājamies par jauniem, tradicionālās kultūras iedvesmotiem ļaudīm -  ikviens, kuŗš vēlas izzināt, apgūt un kopt tradicionālo, dziedāšanu un muzicēšanu, tiek gaidīts līdzdarboties - ik  ceturtdienu plkst. 18.30 tiekamies nodarbībās Katlakalna Tautas namā. Priekšzināšanas nav pats svarīgākais, - galvenias ir vēlme.

Tālrunis saziņai: 28846708 (Gunta)

otrdiena, 2011. gada 22. marts

Sveicam Andri!!!

Tai kolnā rudzus şèju,
Tai dèstéju úzuleņu.
Zíd rudzeiši, skrìn biteite,
Es staìgavu dzídódams.

Sveicam mūsu mīļo skolotāju, kopas vadītāju Andri Kapustu - viņam piešķirta Rīgas domes Kultūras gada balva Baltais zvirbulis:)

trešdiena, 2011. gada 16. marts

Lielo dienu sagaidīsim Arkādijā

Ikkatrs rīts ir īpašs un nozīmīgs, un tomēr ir kādi vēl īpašāki rīti latviešu gadskārtu ritā. Un viens no īpašajiem ir Lielās dienas rīts - Pavasara Saulgrieži, mirklis, kad diena top garāka par nakti, - tad ar īpašām Saules daudzināšanas dziesmām sagaidām saullēktu, izmazgājam acis un nomazgājam mutes avotā, kas tek pret rītiem - tas īpašai acu skaidrībai, veselībai un skaistumam. Tad saucam putnus, peram viens otru ar pūpolu zariem, cienājamies ar krāsotām olām, šūpojamies jo augstu - viss mūsu pašu un mūsu tautas labumam un veselībai, spēkam, gudrībai un dailei.

Katlakalna Tradīciju kopas ļaudis jau sešos no rīta dosies uz maģisko sajūtu pārpilno Arkādijas parku, kur kopā ar Rīgas folkloras kopām sagaidīs Saullēktu un vēlāk, pusdienas laikā būs Rīgas centra augstākajā kalnā, Bastejkalnā - tur tiks iesvētītas šūpoles un notiks dižas un košas Lielās dienas svinības.

Vairāk par to, kā Pavasara Saulgriežus svētīs Latvijā, lasiet Latvijas Folkloras biedrības e-lapā un Latvijas Dievtuŗu sadraudzes e-lapā un esiet laipni aicināti pievienoties kādai no svētītāju kopienām atbilstoši savām vēlmēm, iespējām un interesēm.

Lai mums izdodas to brīdi ieraudzīt, kad saule lec sarkanā kociņā:)

sestdiena, 2011. gada 5. marts

Sērsnu mēnesis

Katlakalna Tradīciju kopā Meteņu mēnesi tikām vadījuši dažādi - gan Viesītē ar citiem kopā Maskās gājuši, gan no kalnu kalniem laidušies, gan dažs jūŗas malā Salacgrīvas Maskās pabijis... Un pēdējais Meteņa mēneša vakars Katlakalna Dzīvesziņas tikšanos ciklā, kur ne tikai Tradīciju kopas dalībnieki, bet arīdzan citi tradīcijās un Latviešu Tautas gudrībā ieinteresētie lasās kopā ikmēnesi, vēl ar skaļām bungu skaņām, kokļu, vijoles un citādu skandināmu instrumentu vadīts - izskandināts, aizskandināts prom, uz citu kalnu, uz citu, nākamu gadu.

Solvitas Lodiņas vadītā, Kokļu spēlei un sajūtai veltītā, vakarā bijām sabiruši aktīvu un enerģijas pārpilnu ļaužu pulciņš. Gan bērnu draiskās balsis un čala, gan pieaugušo gudrās runas un domas te vibrēja. Klausoties Solvitas pieredzes stāstus par to, kas viņai un arī mums citiem kokles ir un mācoties pašiem kokles spēli sajust - ieskandinot kokles stīgas kādam tas bija pirmais mirklis ceļā uz Kokles Dvēseli: skaists un neatkārtojams, un turpināms iedvesmots.

Vai atceraties dziesmu, ko mācījāmies:

Koklītes koklēja upītes malā,
Klip - klap-klap, klip - klap-klap
Upīte malā;
Tur mūsu māsiņas palagus velē ...

Un šai rītā ikkatrs - gan tie, kas Katlakalnā pabija, gan arī tie, kuŗi Meteņa pēdējo dienu citādi vadīja, - izgājis no mājas sajuta PAVASARA elpu - ir sācies Sērsnu mēnesis. Vējš pūš citādi, kā iepriekš un gaiss smaržo citādi, un putnu balsis skan citādi. Ir sācies cits rīts.

Itin viss ir šorīt cits - gaŗām Meteņu un Puteņu mēnesis, sāk pilnā sparā uzelpot Pavasra atmoda. Gaisma ar katru mirkli kļūst spilgtāka - sniegs mirdzina acīs un Saule smaida.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts