pirmdiena, 2016. gada 26. decembris

Ziemas mēnesis un tajā svinamās dienas

Pēc Saules-Mēness kalendāra 2017.gadam* Ziemas mēnesis sākas 2016.gada 31.decembrī, kad vakarā pēc saules rieta debess Rietumu pusē ieraugāms Jaunā Mēness sirpītis. Mūsdienu sabiedrībā dzīvojam pēc ierastā Gregora kalendāra, bet savā tradīcijas izziņas ceļā jau otro gadu lietojam arī Saules-Mēness kalendāru Dievam, dabai, atpūtai, kas tapis pateicoties Latvijas folkloras biedrības ļaužu uzņēmībai un degsmei. To sastādījusi tradīcijas un folkloras pētniece un praktiķe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Aīda Rancāne un vizuālu ietērpu darinājusi Aurēlija Rancāne. Kalendārs veidots pamatojoties ģeologa un tradīcijas pētnieka Viktora Grāvīša (1925-2002) senās laikskaites sistēmas pētījumos un atziņās.

trešdiena, 2016. gada 21. decembris

Gaismas atgriešanās svētki Vecrīgā

Ziemas vidus Latvijā sasniedzis savu kulmināciju otrdienā, 20.decembra vakarā, Vilku mēneša trešās savaites otrā, Vecrīgā. Mums. Katlakalna Rāmupei, Rīgas Grodiem, Garatakai, Vilcenēm, Dandariem, Skandiniekiem, Rīgas Danču klubam, Zeltābeles bērniem, Lānam, Rijai, Berendejkai, Bārbeles Tīrumam un citiem, kas tur bija – tiešā klātesamībā vai tikai domās. Mūsu Bluķa vakarā. Ar sidrabiņa lietiņu, Saules vedībām, zvārguļu un tauru skaņām, bungu rīboņu, caurskanošu, gaismu un saules atgriešanos piesaucošu “kaladū” - līdz debesīm tālu. Un debesis bija tepat, lejā, tais mākoņu apskāvienos kā miglā. Un Saule tepat - degošo uguņu dzirkstelēs iededzot jaunā gaismas gada izdošanos, labo notikšanu. Prieku, veselību, gudrību, sirdsskaidrību piesaucot, darbu, ticību un pārliecību un dievpalīgu vārdos teikto vēlējumu, nodomāto labo domu tīrību īstenojot.

piektdiena, 2016. gada 16. decembris

Bluķa vakars Vecrīgā!

Bluķa vakars Vecrīgā šogad norisināsies Ziemas saulgriežos 20. decembrī.
Plkst. 18.00 Rātslaukumā sāksies bluķa vilkšana pa Vecrīgas ielām – Grēcinieku iela, Vaļņu iela, Kaļķu iela, Līvu laukums, Amatu iela, Doma laukums, Jauniela un Rātslaukums. Plkst. 19.00 svētki turpināsies Rātslaukumā ar bluķu dedzināšanu, folkloras kopu sveicieniem, dziesmām, dejām un rotaļām.

Svētkos piedalīsies Rīgas un Latvijas novadu folkloras kopas – Rīgas Grodi, Garataka, Skandinieki, Lāns, Berendejka, Savieši, Budēļi, Rija, Vilcenes un bērnudārza Zeltābele kopa, Dandari un Rīgas Danču klubs, Katlakalna Rāmupe un Līvanu Ceiruleits.

pirmdiena, 2016. gada 12. decembris

Ziemas Folkloras dienās Sēlijā

Pelēkais, miglainais sestdienas rīts gan nekādi neradīja iespaidu par tuvojošamies Ziemassvētkiem. Tomēr, - vienošanās paliek vienošanās un RĀMUPES ļaudis, neskatoties uz tik neziemīgajiem laikapstākļiem, uzsāka ceļu uz Ziemas Folkloras dienām Sēlijas pusē un Daugavpils novadā.

svētdiena, 2016. gada 11. decembris

Ieskandināsim Ziemas saulgriežus Doles salā

Ziemassvētki, Liela diena 
Tie Dievam dārgi laiki
Ziemassvētki Bluķi vilka,
Lieladiena šūpli kāra.

Daugavas muzejs ielūdz gan lielus, gan mazus ieskandināt Ziemas saulgriežus Doles salā 18.decembrī! Svētkus svinēsim kopā ar Katlakalna folkloras kopu Rāmupe un Ķekavas muzikantiem - vilksim un dedzināsim bluķi, dziedāsim un dejosim! 
Pasākuma rīkotāji stāsta, ka mazākos svinētājus iepriecinās Ziemassvētku vecītis.

Lai Ziemassvētku vecītis būtu gatavs uzdāvināt mazu dāvaniņu visiem, kuri būs sagatavojušies, piezvaniet vai uzrakstiet, un piesakieties iepriekš Daugavas muzejā!

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Ziemas laiks. Ziemas vidus

Ziemas laiks. Ziemas vidus. Laiks, kad saule debesu redzamajā daļā pavada visīsāko laika sprīdi. Pasaules Ziemeļu puslodi apgaismo sniegs un ziemeļblāzmas atspīdums. Mēness spozme un istabās iedegto sveču liesmas, un ugunskuru gaisma. Mēs varam savās iedomās un apcerēs aizkļūt tāltālu senatnē, kad ļaudīm nācās pietikt ar daudz mazāku gaismas daudzumu, kā tas ir šobrīd. Laikos, no kuriem nāk mūsu tautā joprojām dzīvās un daudzos atdzimstošās tradīcijas. 

ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

Ziemas Folkloras dienas Sēlijā un Daugavpils novadā

Nākošnedēļas nogalē, 10.-11.decembrī mēs, Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE dalībnieki  dosimies izzinošā un radošā braucienā - esam aicināti kuplināt Ziemas folkloras dienas un vadīt Ziemassvētku ieskandināšanas rituālus Sēlijas pusē un Daugavpils novadā.


Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts