pirmdiena, 2012. gada 31. decembris

Izritinās 2012...

Ir gandrīz noticis 2012.gads - skaists, radošs, bagāts un brīnišķīgs gads mūsu RĀMUPEI. Esam ne tikai  atraduši sev vārdu, piedzīvojuši jaukus mirkļus kopīgos Gadskārtu godos - Meteņos Milzkalnē, Lielās dienas rītā Arkādijā, Jāņu ielīgošanā Bastejkalnā, Apjumības, Vasaras Māras, Veļu vakarus, Bluķa vakarus Katlakalnā, Vecrīgā un Svētē. Šis ir bijis mūsu pirmās kopīgās Balticas gads. BALTICA, Starptautiskais Folkloras festivāls Baltijas valstīs jau 25.reizi un Latvija tikusi šos spožās gadskārtas godus svētīt pirmajai. Baltica, šai reizē ar ārlatviešu un Latvijas latviešu kopu piedalīšanos un Dižkoncertu, viesojusies arī Ķekavas novadā. Esam līdzdarbojušies Podnieku Starptautiskajā tikšanās reizē,šai gadā Podnieku bazāra rīkotā un esam Baltu Vienības uguni Sauliešu pilskalnā kūruši. Piedzīvojuši savu pirmo ārzemju braucienu ar līdzdalību Baltkrievu rakstniecības svētkos Baltkrievijā.

otrdiena, 2012. gada 25. decembris

Par Ziemas Saulgriežiem

 Gunta Saule

Jau izsenis vietā, kur savulaik mājvietu atradušas senas baltu un somugru ciltis un veidojusies mūsu latviešu tauta, tiek svētīti gadskārtu svētki. Un, lai arī senās ciltis, kuŗās šo gada rituma mirkļu iezīmēšana aizsākusies un turpinās, bija dažādas - kurši, galindi, zemgaļi, sēļi, latgaļi, līvi - mēs tos dēvējam par latviešu tradicionālajiem svētkiem, par latviešu tradicionālo pasaules redzējumu.

Daudzi no mums jau senās Gadskārtu svēku tradīcijas apguvuši un piedzīvojuši, citi esam tik pašā ceļa sākumā. Taču it visiem - gan tiem, kuŗi jau daudz zina, gan tiem, kuŗiem šķiet, ka viņi vēl nezina nekā, ir allaž kas jauns un līdz tam nezināms par svētkiem uzzināms un izzināms. Padalīšos tajā, ko šobrīd zinu es:)

otrdiena, 2012. gada 18. decembris

Aicinām uz Bluķa vakaru Vecrīgā

Bluķa vakars Rīgā, Latvijā un Eiropā! 
 
Ziemas Saulgrieži ir pagrieziena punkts laika ritējumā, kad vistumšākajā gada brīdī atgriežas gaisma – Saule. Tā kliedē tumsu un ar katru nākamo dienu ceļas Pasaules kalnā augšup. Svētkus, kurus latvieši sauc par Bluķa vakaru, atzīmējušas un svētījušas arī citas tautas Eiropā. Tā ir ļoti sena un nozīmīga tradīcija ziemas periodā, kura līdz mūsdienām ir saglabājusi savu nozīmību un aktualitāti.

Ar Bluķa vakaru beidzas iepriekšējais un sākas jaunais Saules gads. Aicinām būt vienotiem šajā vakarā un kopīgi gan domās, gan velkot bluķi, nest gaismu katra sirdī, mājā, novadā, valstī!

sestdiena, 2012. gada 15. decembris

LānsALot klubiņā

Piektdienas vakarā daži no RĀMUPES kopas ievibrēja LĀNA dziesmās un dejās: http://www.draugiem.lv/user/75110/gallery/?aid=44338534&galleryIgnoreCount (saitiņa uz Alža Jonikāna bildēm, filmiņām un ierakstiem - - paldies viņam par to - gan būs pieejama tik tiem, kas draugos:) ), bet mums, tā pasākuma līdzdalībniekiem un kluasītājiem gan klausīšanās, gan līdzidziedāšana, gan sev mīļo dziesmu iedziedāšana un dejošana likās gana  jauka:) - lai jo vairāk tādu priekpilnu, radošu un draudzīgu tikšanos...

P.S.: patiesībā ir mazliet mīļāk - LānsALot klubiņa tikšanās vakars vērojams arī šeit -

 

sestdiena, 2012. gada 8. decembris

Nāk ziemas vidus laiks...

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši -
Tekam veci, tekam jauni,
Velkam svētkus kalniņā!

... nāk Ziemassvētki, Ziemas saulgrieži. Saulīte visdziļāk zilās jūŗas laikā iebridusi... "vainadziņu vien redzēja". Jāteic gan, reizumis arī vainadziņu nevar ieraudzīt, toties reizumis tas atmirdz jo spožs un dižs, un dažam tas, tādu laimi, pat vaŗavīkšņu krāsās atmirdzējis...
Vietām jau iesācies Bluķu vilkšanas un velšanas laiks. Tie naskākie jau pasteigušies... Ziemassvētku īsākās un tumšākās dienas ar degošu Bluķu gaismām iegaismot, jau ieslēpušies kazu, vilku, lāču un citu labo garu ādās, mājas pārstaigājuši, svētību, veselību un pārticību nesdami. Arī Katlakalnā gan Kazas, gan, Lāči, Vilki un pat Nāve esot manīti. Tie izredzētie, lasītie ļaudis jau savas daļas svētības un veselības nākam gadam saņēmuši. I egļu zariem izpērti, i ar Nāvi izdancojuši, i Lāča izrūcināti, i Kazu svētības apdāvināti, dzīvo laimīgi tālāk.
Čaklākie ir ap Katlakalna svarīgāko māju, Katlakalna Tautas namu, bluķi apvilkuši. Bluķis bijis gana zarains, un sniega kaudze, ko tas savācis, ir gana liela, tālab labās lietas Jaunajā gadā Katlkalnā notiks vairumā - tas nu ir skaidrs. Vēlējumi par gada baltumu, par veselību un pārticību izteitkti un iesvētīti, Bluķis sadedzināts, egle ar brīnumsvecēm no Bluķa ugunskura iedegta, nu var gaismu  rādīt... Vēl jau mirklis līdz Ziemas saulgriežiem, kad Saulīte uz Meteņiem būs iegriezusies.

Mēs, katlakalnieši, savu gabaliņu jau esam svētkus kalniņā pavilkuši!
Lai arī citiem sokas!

Lai jo jauks Ziemas laiks, mīļie ļaudis Katlakalnā, Ķekavā, Latvijā, Pa-Saulē! Kaladõ!

pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Ģimeņu godu seminārā

Sestdienu, 1.decembri, vairāki RĀMUPES dalībnieki - abas Aijas, Māra, Jana, Henrijs, Irēna un Līga bija klausītāju pulkā Latviskās dzīvesziņas centra ZALTIS tradicionālajiem ģimeņu godiem rīkotajā izglītojošajā seminārā. Gunta arī - vien viņa bija arī rīkotājos un viena no šī sen jau nepieciešamā semināra virzītājām.
 
Par semināra norisi vairāk ZALŠA e-dienaslapā, bet par mums, rāmupiešiem skaidrs, ka seminārā gūtās zināšanas un paplašinātais priekšstats par Gimeņu godu rīkošanu un vadīšanu, ienesīs arī mūsu kopas dzīvē dažu labu jaunu niansi. Jau labu laiku esam domājuši par nepieciešamību gan veidot repertuāru, gan izprast godu rīkošanas un vadīšanas principus. Šis seminārs nu būtu pirmais mazais solītis šai virzienā.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts