otrdiena, 2010. gada 16. marts

Tā mēs satikāmies ...

Ceturtdien, 25.martā plkst. 18.00 Tradicionālā dziedāšana kā latviešu ģenētiskais kods

Marts ir Pavasaŗa, Sērsnu mēnesis. Mostas daba, koki ar savu siltumu kausē sniegu ap saviem stumbriem, putni dzied arvien skaļāk un arī cilvēks atveras. Un skaņa dziesma ir viens no atvēršanās apliecinājumiem.

Ai, jel, manu skaņu balsu, skan laukā, skan mežā:
Skan laukā – akmenī, skan mežā – ozolā;
Skaļa, skaļa man balstiņa, par visām balstiņām:
Visi kalni līgojās, visas lejas notrīcēj".

Dziedāšana ir latvieša dzīvesveids: Dziesma ir mūsu palīgs un atbalsts, caur dziesmu un dziedāšanu mēs tiekam vairāk Gaismā un labumā. Dziesma ir Tikums:

Pavilkdama es dziedāju, pavilkdama gavilēju;
Pavelc mani, tu, Laimiņa, labu ļaužu maliņā.
Rāmi, rāmi es dziedāju, vēl jo rāmi gavilēju
Rāmi bija tie ļautiņi, kas balsā remdējās.

Vai tu tiec labos ļaudīs vai netiec, tas nav tik no kāda ārēja likteņa atkarīgs, bet arī no tā, kur pats vēlies Tikt, vai vēlies būt labos ļaudīs ticis cilvēks. Laima ir redzīga likteņa licēja un viņas liktais ir likumsakarība, kas no katra paša rīcības atkarīga. Dziesma saka, ka viens no veidiem, kā labos ļaudīs tikt, ir dziedāšana.

Marta beigās, kad gaŗām Lielā diena – Pavasaŗa Saulstāvji vai Pavasaŗa Vienādības, kad diena kļuvusi lielāka par nakti un ik dienu arvien stiepjas gaŗumā, ir klāt Rotāšanas laiks – gaiss ir tīrs un skanīgs: un tas turpināsies caur gavilēšanu upmalās un pakalnos, caur pieguļnieku dziesmām pie ugunskura tumšajās naktīs līdz pat Jāņiem, Vasaras Saulgriežiem.

Tieši tādēļ šī ir īsti piemērota reize satikties dziedāšanā, sajust pašiem, kas tad īsteni ir tradicionālā jeb etnogrāfiskā dziedāšana, kas notiek mūsu ķermenī tad, kad mēs dziedam. Un, lai dotu mums iespēju šo sajust, 25.martā plkst. 18.00 Saules stundu viesis būs Andris Kapusts, aktīvs folkloras kustības Latvijā dalībnieks un virzītājs, Folkloras kopas Grodi viens no vadītājiem (Grodus Andris vada kopā ar savu dzīvesbiedri Aīdu Rancāni), Latvijas Folkloras biedrības priekšsēdētājs, pieredzējis folkloras festivāla Baltica un citu ar Latviešu tradicionālo kultūru saistītu svētku un godu rīkotājs, Tikšanās tēma – Tradicionālā dziedāšana kā latviešu ģenētiskais kods. Būs gan stāstījums par to, kas tad īsteni ir tradicionālā dziedāšana, gan arī praktiskas nodarbības.

Ieeja par ziedojumiem Saules stundu norisei

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts