trešdiena, 2015. gada 27. maijs

Jāņu Ielīgošanas meistarklases Sauliešu pilskalnā

Ielīgošanas meistarklases Sauliešu pilskalnā Katlakalnā kopā ar folkloras kopu RĀMUPE notiks 11.jūnijā no 19.00. Pulkā izzināsim Vasaras saulgriežu svētīšanas tradīcijas - Jāņu kalna pošana un sagatavošana svinībām, vainagu un viju vīšana, līgotņu sadziedāšana, rotaļu un danču mācīšanās, siera gatavošana, ugunsrata darināšana.

Arvien tuvāk nāk gada garākas dienas un īsākās nakts laiks. Tik gaŗas dienas un gaišas naktis ir tagad. Un tā jau ir zīme, ka Vasaras saulgrieži arī tepat. Saule pašai debesu kalna virsotnei tā vien tuvojas. Plaukst un smaržo īstās Jāņuzāles - nārbuļi, madaras, naktsvijoles, āboliņš. Ziedošas pļavas tā viena aicina iekrist smaržotā mākonī. 

Kā ik gadu, Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE aicina pievienoties Vasaras saulgriežu meistardarbnīcā. Uzināt atkal ko jaunu par Jāņu svētīšanas tradīcijām, rituālajām darbībām, iemācīties kādu jaunu dziesmu vai rotaļu, Vienkārši līksmās un skanīgās noskaņās satikties Jāņu gaidīšanas laikā.

Vasarassvētku meistardarbnīca Katlakalnā


Skaistais 21.maijs. Lai arī lietains rīts, vakarā spīdēja saule. Varējām godam ir kociņu, mums dzimšanas dienā dāvāto Māras pūpolīti, iestādīt, ir Vasarassvētku meistardarbnīcā Sauliešu pilskalnā darboties.

Lai arī daudziem šķiet, ka Vasarassvētki ir tādi kā kristīgās baznīcas svētki, tomēr arī vismazākās pazīmes, kas tradīcijas pierakstos un salīdzinot ar kaimiņtautu tradīcijām, ir rodamas, liecina, ka realitāte var būt krietni citāda: Vasarassvētku laiks ir visdrīzāk senajām tautām bijis pazīstams krietni pirms kristietības. Ja folkloras kopā satiekas ļaudis, kam tīk meklēt un atrast, tad ik brīdis ir jaunatklāsmju pilns. Un dzīve folkloras kopā, lai arī ir cieši saistīta ar dziedāšanu, tomēr tā nav tikai dziedāšana. Un drīzāk varbūt pat otrādi: vispirms ir dabas, Dieva, pasaules un pārpasaules izzināšana, daudzinājums, svētīšana, rituāli. Un dziedāšana ir tikai "palīgs", tiesa, ļoti svarīgs "palīgs" to īstenot. 

Vasarassvētku svinēšana ir jaunums arī priekš mums - līdz šim par to bija tikai lasīts. Nu sai meistardarbnīcā mazliet no tiem arī pašu uzradīts un baudīts. tad nu esam atkal par kādu mazumiņu zinošāki, bagātāki, gudrāki.

Attēlu straume no Vasarassvētku meistardarbnīcas (kopas dalībnieces Dzintras Šternas sarūpēta)

ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Lapu, Sējas vai Dzegužu mēnesis - Ūsiņi, Vasarassvētki

Foto: Alise Patmalniece
Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā un visā Ziemeļu puslodē arvien vairāk un jūtamāk plaukst daba, zied pavasaris. Putnu vīterošana, varžu kurksti, lidojošas zivis - tas viss piedien vasaras atmodai. Auglības plauksmei. Maiju dēvē gan par Lapu, gan Dzegužu mēnesi un Sējas mēnesi. Diena jau pastiepusies tik gara, ka vakara blāzma sastopas ar rīta pirmsausmas svīdumu. Tālu Ziemeļos sākusies polārā diena, kas lēnām, dienu no dienas, nakti no nakts tuvojas, bet līdz mums tomēr nenonāk.

Tīšām gāju mežmalā
Putnu dziesmas klausīties:
Zīle sāca, žube vilka, 
Lakstīgala darināja.

otrdiena, 2015. gada 5. maijs

Kūmās Bārbelē

Par tādām dienām teic "Saule pa zemes virsu tek...". Jau kopš rīta tā tik silta un mirdzoša. Tik draudzīgs saules rīts pēc pavēsas, vietumis arī salnotas nakts. RĀMUPES sievas, - Zanda, Gunta, Jana un Inese, viena pa otru salasījās un satikās - un devās vienā ciemu ceļā. Kūmu ceļā. Jāteic, RĀMUPEI šāda pirmā pieredze. Pirmais kūmību piedzīvojums visiem kopā. Tikām aicināti kūmās pie mūsu labdraugiem, Bārbeles folkloras kopas. Bārbelieši nu ir sadomājuši tikt pie vārda. Viegla lieta tā nav, - īsto vārdu dabūt. To atceramies, - arī mums RĀMUPĒ negāja viegli. Ar Bārbeles kopas ļaudīm jau mēs katlakalnieši esam dažādām Laimas pēdiņām iepēdotu, saitu saitēm sasaistītu sadarbošanās rakstu katrs no savas puses un kopā vijuši un auduši. Tad nu arī kūmās braukšana pie viņiem ir dabiska un likumsakarīga lieta.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts