sestdiena, 2010. gada 30. oktobris

Veļu vakars


Ar istabas izkvēpināšanu ar Ziedoņa, no Vecumnieku puses vestajiem kadiķīšiem un to smaršu jo stipru, ar iededzinātām svecēm, ar gardu jo gardu Irēnas vārītu veļu putru, ar dižu un bagātīgu Veļu mielasta galdu, ar Guntas un Aijas piedzīvojumiem bagāto gājienu, veļiem nesot mielastu no katra mūsu sanestā ēdiena uz mums jau kopš Apjumību rituāla zināmā akmens, ar Andra kokles spēli...

... Ar Andra stāstiem par arheologu Vladislavu Urtānu, dižu vīru, latvieti, latgalieti, kuŗam patiesi Latvija un Latgale bijusi sirdī visu viņa šīszemes dzīves laiku – par viņa pārdzīvoto Sibīrijā, par īpašo attieksmi pret savu zemi, cilvēkiem, darāmo darbu, ēdienu un dzīvi. Par viņa sapņiem un to piepildīšanos...


... Ar Kristīnes un Guntas pieredzes stāstiem par to, kā bedības pašas veido savu notikumu, dziesmu un stāstu noskaņu, ja ļaudis šai noskaņai ļaujas...

... ar kopīgo Veļu laika dziesmu dziedāšanu un mielošanos, ar viesiem no Lielvārdes, ar mīklu minēšanu, ar rotaļās iešanu...

Tā svētījām Veļu vakaru Katlakalna Tautas namā mēs, Katlakalna Folkloras kopa – tā veidojas mūsu kopīgie svētki, mūsu kopīgais gadarits satinas kamolā ...

Teksts: Gunta
Foto: Ziedonis

pirmdiena, 2010. gada 11. oktobris

Veļu vakars 28.oktobrī

Ikgadu Veļu laiks pienāk oktobrī. Ne velti viens no senajiem oktobra mēneša nosaukumiem ir Veļu mēnesis. Dažviet to dēvē arīdzan par Zemliku vai Lietus mēnesi, vēl dzirdēts nosaukums Miglas mēnesis. Lai vai kuŗu no šiem nosaukumiem mēs izvēlētos, tas skaidri raksturo šī mēneša būtību - i miglas nāk un lieti līst, i Veļus aicinām un mielojam. Tas ir īpašs laiks, kuŗā mums svarīgi atgādināt sev par mūsu saikni ar aizgājušajiem senčiem, ar viņu veļiem.
Mēs taču zinām, ka koks neaug bez saknēm un cilvēks nebūtu, ja nebūtu viņa senči, - vecāki, vecvecāki... seno cilšu senie. No tiem mēs nākam, ciešāk vai mazāk cieši esam ar tiem saistīti. Viena no mūsu pašu ceļa apzināšanās pamatatziņām ir atziņa, ka mēs nākam no saviem senčiem, no viņu gudrības un spēka smeļamies un viņu atstātajā garīgajā, materiālajā, mentālajā mantojumā smeldamies dzīvojam. Veļu laiks ir pateikšanās laiks.

Katlakaln Folkloras kopa gatavojas Veļu vakaram, rudens - Veļu laika dziesmas un rotaļas mācoties un dziedot. Ikviens, kuŗš vēlas savu senču atmiņu un apziņu stiprināt, atgūt un apgūt, laipni aicināts mūsu pulkā - ik ceturtdienu vakaros. Svētvakaram ir cita garša un pilnīgāka sajūta un spēks gūstams, ja esam gana rūpīgi un apzinīgi šim Svētvakaram gatavojušies.
Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts