pirmdiena, 2011. gada 27. jūnijs

Sanākam dziedāt:)

Jāņu svētīšanas laiks ir skaisti pavadīts un aizritējis un nu varam atkal ķerties pie nopietnas mācīšanās

 - ja tavs mērķis ir apgūt etnogrāfisko DZIEDĀŠANU, koklēšanu, kā arī citu tradicionālo mūzikas instrumentu spēli -

laipni aicinām tevi mūsu vidū- tiekamies CETURTDIENĀS 18.30 Katlakalna Tautas namā:)

trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs

Saulgriežu nakts Pokaiņos

Nevienam(i) tā nebija,
Kā tam mūsu Jānīšam(i):
No kājām(i) ziedi bira,
No rokām(i) sudrabiņš.

Daži Katlakalna kopas ļaudis - Jana, Henrijs, Inta, Ilva un Gunta, bijām izlēmuši Saulgriežu nakti svētīt svētajā Pokaiņu mežā, kur Jāņu laika rituālus veda Rīgas folkloras kopa GRODI.

Dažus Guntas Saules fotoattēlus no šī skaistā Notikuma, lūdzu, skatiet šeit

pirmdiena, 2011. gada 20. jūnijs

JĀŅU ielīgošanas meistardarbnīca BastejkalnāLīdz ar siltiem lietus gaisiem 18.jūnija pievakarē Rīgā ienāca Jāņi. Kā allaž, pāris dienu pirms Vasaras Saulgriežu brīža, kas šai gadā ir 21.jūnija vakarā - ar Ielīgošanas meistardarbnīcu, ar pirmsjāņiem raksturīgo rosību, Rīgas vidū, Bastejkalna pakājē ar kopdomu uzburt Jāņu iesvētīšanas gaisotni pulcējās laba tiesa Rīgas un Pierīgas folkloras kopu.

Katlakalna folkloras kopai bij’ tas prieks, gods, gandarījums un nopelnījums būt šai dižo ļaužu pulkā un rādīt Jāņu ugunskura likšanas prasmes, vīt ozolu vijas un vainagus, un stāstīt par Jāņu svētumu, par Jāņuguni kā uguņu uguni, kuŗa ir uguns gaviles, uguns pilnība. Uguns ir TĀ, kas starp cilvēku un Dievu, tā, kas mūs vieno ar Augstāko - katros mūstautas tradicionālajos Gadskārtu svētkos un godos tiek dedzināta uguns un daudzināts Dievs un katros svētkos viņš nāk ar citu vārdu. Jāņos, Vasaras vidū, īsajā naktī uguni dedz saulrietā un uztur cauru īso Jāņu nakti tautas un ikkatras dzimtas svētībai, veselībai un auglībai, tai ziedojam daļu no Jāņu svētā mielasta - sieru un alu. Jāņos daudzinām Jāni, kuŗš vai nu sirmā vai melnā zirgā atjāj vasaras pilnzieda laikā un apaugļo mūsu laukus, tīrumus, dod svētību un auglību ļaudīm, mūsu darbiem, domām un mūsu radošajām iecerēm. Kā ikkatri gadskārtu svētki, arī Jāņi ir saskaņošanās ar dabas ritmiem, tā ir mūsu ieceru izsapņošana uz īstenošanos.

Bastejkalnā tika ne tikai likti ugunskuŗi, bet arīdzan pēc gadsimtiem senām, tradicionālām receptēm sieti sieri, gatavoti uguns plosti, lāpas, pušķoti un likti Jāņu vārti, celta pūdele, kopā tikām sadziedājuši līgotnes un sadancojuši Jāņiem raksturīgos dančus. Jāņu kalns bija godam koši iekārtots un apdziedāts. Un ar skaistām, dvēseliskām līgodziesmām sveču liesmiņas liktas kanāla siltajos ūdeņos un pavadītas ceļā uz Daugavu.

Katlakalna kopas vārdā vēlu it visiem košus, radošus un svētītus Jāņus, lai īsākā nakts jo gaiša no jūsu dziedātām dziesmām, dančiem, līgotnēm! LĪGO!bilžu albumu var skatīt šeit

ceturtdiena, 2011. gada 16. jūnijs

Jāņu ielīgošana Bastejkalnā

Katlakalna folkloras kopa aicina uz Jāņu ielīgošanu Bastejkalnā - 18.jūnijā no 18.00-21.00

„Tā diena priekš Jāņiem aizgāja rīkojoties un sataisoties uz Jāņu vakaru. Apgādāja meijas, pina kroņus, sēja sieru. Ar kroņiem un meijām pušķoja pavakarē visus vārtus un durvis, tāpat arī visas ēkas, istabu un kūtis. Daži pušķoja arī dārzus, tīrumus un pļavas, lai izsargātu tos no visa ļauna. Gani atkal pušķoja lopus vaiņagiem un dzina tad līgodami uz mājām. Lopus ganīja Jāņu vakarā ļoti vēlu un dažās vietās pat cauru nakti.

Beidzot vēl pušķoja saime līgodama mājas tēvu un mājas māti smaržīgiem puķu kroņiem, un šie atkal pamieloja savus saimes bērnus ar sieru, pienu, sviestu un raušiem.

Pēc tam gāja arī līgodami un kroņus nesdami uz nāburgu mājām un beidzot sapulcējās visas apciemes jauni un arī veci ļaudis ap Jāņu uguni”, tā stāstīja Marija Viļuma no Valmieras muižas.

2011.gada 18.jūnijā Bastejkalns pārtaps vienā lielā sētā un visi svētku dalībnieki un apmeklētāji taps par vienu kuplu saimi, kas gatavojas Jāņu ielīgošanai. Tiks pīti vainagi un ozollapu vītnes, dziedātas līgotnes, iekārtota ugunskura vieta, gatavotas lāpas, plostiņi un ugunsrats, siets siers, iets rotaļās un dancots… Kā jau īstā lauku sētā pienākas! Folkloras kopu ļaudis dalīsies savās zināšanās un pieredzē Jāņu svinēšanā un gatavošanās svētkiem.

Piedalās – GRODI, KRULLA, LAIVA, RIJA, SKANDINIEKI, VILCENES, VILKAČI, BERENDEJKA, IĻJINSKAJA PJATŅICA, Mālpils MĀLIS un Katlakalna folkloras kopa.
Jāņu ielīgošanu Bastejkalnā ar Rīgas domes atbalstu rīko Latvijas Folkloras biedrība.

Informācija: www.folklorasbiedriba.lv
e-pasts birojs@folklorasbiedriba.lv
Jelena Jekimova 28363035
Andris Kapusts 26063277

otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

ZIEDU mēnesis

~ Pār Latvijas zemi iet Vasara – ziedēdama, skanēdama, mirdzēdama – tik raiba kā pupas zieds, tik mirdzoša, kā siltā Saule debesu jumā, tik valga kā rasas lāse rītausmā.
Tik Saules siltā mirdzuma pielieta,
Tik maigo un veldzējošo Lietu izsalkusi un spirdzināta,
Tik brīvo un vareno vēju appūsta...
Kad Saule nonākusi zaļās birzs pašā viducī, kad tā uzkāpusi visaugstāk Gada Kalnā, klāt ir vasaras vidus – šogad, 15.jūnija rītā Saule sasniegusi agrāko lēktu – visagrākais šīsvasaras Saullēkts sākas tieši šai rītā - kalendāri vēsta, ka saule lec 4:29 – tā ir zīme, ka visīstākais ielīgošanas laiks var sākties. Un saullēkts tāds paliks līdz līdz 22.jūnijam.
Kā katru gadu šai laikā, daudzās sētās, ciemos un pagalmos atkal mostas tīrais un skanīgais Līgo – Vasaras vidus balss, vēl pagaidām it kā bikls un paklusām, bet pamazām tas ņemsies spēkā un skanīgumā un jau pēc dažām dienām uzmirdzēs pilnā košumā, mirdzumā un pilnzieda priekā.
Atvērsies balsis un elpas, un sirdspuksti arvien trauksmaināk tieksies uz Līgo.
Košie Saules stari laimīgi laistīsies ziedošo vaiņagu mirdzumā un savīsies kopējā skanīgā dziesmā.
Zaļlapu vītnēs un vaiņagos pīto ziedu putekšņos rotāsies rokas un elpas.
Ļaužu balsis gavilēs vasaras laimes caurvītās dziesmās, augumi ievīsies deju raksta ritumā un ļausies atvērtībai.
Jāņu ugunskuru dzirksteļu uzvirmojumā debesīs uzvīsies mūsu vēlmes un ilgošanās – uz piepildīšanos!
Latvju tauta, Saules tauta svētīs Jāņus, gada īsāko nakti un gaŗāko dienu! ~
 

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts