ceturtdiena, 2013. gada 3. janvāris

Tuvojas Zvaigznes diena: ticējumi un pārdomas

Gunta Saule

Zvaigznes diena – seni svētki, ar kuŗiem saistīti ticējumi vēl jo vairāk apliecina gaismas pirnīgu atgriešanos – Saules atgriešanos. Kad ieskatāmies mūsdienu kalendārā Saules lēktu un rietu laikus, mēs par to droši varam pārliecināties. Ap 6.janvāri ir tas brīdis, kad Saules diena gan no rīta, gan vakara puses ik rītu jau par minūti vai pat divām top gaŗāka. Līdz tam laikam tā vēl rīta pusē ir „domīga” un gandrīz nemaz gaŗumā nestiepjas vai stiepjas tik minūti pa divām dienām vai reizēm vēl mazāk. Tālab nav šaubu, ka arī sen pirms jaunajām, t.s. kristietiskajām ietekmēm un arī nesaistīti ar tām, šis laiks ir bijis gana svēts un nozīmīgs arī mūsu senajiem, kuŗiem Saules dzīve debesu jumā bija tikpat svarīga, kā pašu šeit uz Zemes – ne velti Dainās Saules un Saules meitu un Dieva dēlu dzīve tiek salāgota ar ļaužu dzīvi. Debesu spīdekļu kāzu dziesmas tiek dziedātas ļaužu vedībās. Un ne velti mūsu senie ticējumi vēsta par Ziemassvētkiem, kā „Dievam dārgu laiku”, tas varbūt norāda, ka runa ir tiešām par ilgāku laika posmu – mēs itin bieži dzirdam, stāstus, ka tie sākti svētīt jau 12 dienas pirms ziemas Saulgriežu brīža un svētes turpinājušās vēl arī 12 dienu un nakšu pēc tam.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts