trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE 5 gadu dzimšanas dienas godi

Kalnā kāpu skatīties
Kā ražani upe tek:
Pa malām zelts tecēja,
Vidū rit sudrabiņš.

Tā kādā Dundagas pusē pierakstītā Dainā rakstīts, un tā ir mēs savā, Katlakalna kopas RĀMUPE dzimšanas dienas godu reizē darījām. I paši kāpām kalnā, skatuvē, dziedāt, i citus aicinājām. Par kāpšanu uz akmens, ciņa vai par kalnā kāpšanu dziedāt - daudz tādu ziņu Dainās ir. Un tas ir ne vien simboliski, bet arī gluži jauki un dabiski. Balss skan tālāk, kad esam pakāpušies un dziedātāju redz arī tālākstāvošie.

pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Pavasaris – Lielā diena

Par mūsu kopīgi sagaidīto un svētīto Lielo dienu esam saņēmuši Ķeguma folkloras kopas vadītājas Daces Priedoliņas pārdomas, ar kurām labprāt dalāmies.
---------

Šogad astronomiskais pavasaris iestājās 21.martā. Tas ir zīmīgs mirklis, kā jau visi saules pagrieziena punkti. Pavasara vienādības – tā tagad mēdz teikt, kad dienas un nakts garums novienādojas. Kad pēc ilgās ziemas gaisma svin uzvaru pār tumsu, atnāk Lielā diena.

Liela diena, Liela diena,
Maza mana villainīt`.
Es apsedzu Lielo dienu
Ar mazo villainīt`.

pirmdiena, 2015. gada 20. aprīlis

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Vidzemes novada sarīkojumā – skatē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Gunta Saule, Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE dalībniece
Inguna Žogota, Piedaugavas novadu kopu koordinatore, Kokneses bērnu folkloras kopas TĪNE vadītāja
Foto - Zanda Bērziņa un Inguna Žogota

Katlakalna Tautas nams, 18.04.2015.

 Kā saule mijās ar mākoņiem un vējaini mirkļi ar rāmu laiku, tā Katlakalna Tautas namā dziesmu skandēšana, rotaļu rotaļāšana, muzicēšana, dancošana un biezzupas ēšana mijās viena ar otru. Tā mijās daudzveidīgo, skanīgo un košo Vidzemes Piejūras un Piedaugavas bērnu un jauniešu folkloras kopu izrādīšanās.

Jau labu laiku kā norisinās šīsvasaras, XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem gatavošanās, skates. Arī bērnu un jauniešu folkloras kustība “Pulkā eimu, pulkā teku” ir tajā iesaistījusies. Un Katlakalna Tautas namam bija tas gods un prieks savās mājās uzņemt Piedaugavas un Vidzemes Piejūras kopas. Pie mums viss notika 2015.gada 18.aprīlī.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts