ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

Rudenāji - 27.septembrī pie Katlakalna Tautas nama!!!

Rudenājus Katlakalna folkloras kopa svētīs 27.septembrī no 19.00. SVINĒSIM PIE KATLAKALNA TAUTAS NAMA. Aicināti visi interesenti priecāties un pateikties par vasaras graudumiņu Mārai, Pērkonam, mīļam Dieviņam. Ņemam līdzi ziedojumus ugunij, augļus un dārzeņus Saberiem. Ģērbjamies goda drānās! Uz tikšanos!

piektdiena, 2018. gada 7. septembris

Baltu Vienības uguns Sauliešu pilskalnā


Sauliešu pilskalnā Katlakalnā sestdien, 2018.gada 22.septembrī plkst. 20.00 Baltu Vienības dienas uguņu sasauksmes uguni iedegs Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE

Norise:

- plkst. 19.30 pulcēšanās pie Katlakalna Tautas nama (Pļavniekkalna ielā 35) un Lāpu gājiens
- plkst. 20.00 Sauliešu pilskalnā Baltu Vienības uguns iedegšana

Ņemsim līdzi lāpas, - lai vairāk gaismas un Baltijas valstu karodziņus vai lentītes karogu krāsās un nelielu cienastu groziņos kopīgam mielastam.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts