ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Jāņu ielīgošana Sauliešu pilskalnā

''Gadapkārti Jānīt's jāja ...'' - tā ir, kā dziesmā dzied, kā dziedāts gadu simtiem un tūkstošiem, tautai caur laikiem un laikmetiem ejot. Tā dziedam joprojām - 21.gadsimtā. Arī mūsdienu steidzīgajā laikā tāpat - Jāņi nāk ar joņiem. Gada garākā un gaišākā diena un īsākā nakts jau tik tuvu. Arvien tālāk saule debesu jumā ritēdama aizrit Ziemeļu pusē rietēdama, aizvien agrāk, uzlekdama, tā jau iznāk no pamales, visas nakts garumā turēdamās tik netālu, ka dienas atblāzma redzama. Jāņi nav tālu, tepat. Pēc Saules un Mēness kalendāra Ielīgošanas laiks šogad sākas 7.jūnijā.

Kā ik gadus, arī šovasar - Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE kopā ar Katlakalna bērnu folkloras kopu dalīsies Jāņu svētīšanas zinībās un pieredzē. 9. jūniija vakarā 19.00 sanāksim Sauliešu pilskalnā ielīgot. Celsim Jāņa vārtus trejādus, gaidīsim Jāņabērnus, vārīsim Jāņusieru,kursim uguni, dziedāsim līgotnes, iesim rotaļās. Klāsim mielasta galdu. Svinēsim Jāņu gaidīšanu! Ielīgosim!

piektdiena, 2016. gada 6. maijs

Vasarassvētku meistardarbnīca Sauliešu pilskalnā


Ceturtdienā, 19.maija vakarā no 18.30 aicinām uz Vasarassvētku meistardarbnīcu Sauliešu pilskalnā. Kopā kursim uguni Zemes mātei, daudzināsim Māru un Laimu, Darināsim sievišķos laimes amuletus, iesim rotaļās un dejosim, izdziedāsim skaistākās Vasarassvētku laika dziesmas. 

Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE jau otro gadu aicina izzināt tradicionālo Vasarassvētku svētīšanas parašas, rituālus, kā arī gūt apjausmu par to sadzīvisko, sociālo un mītoloģisko jēgu un saturu.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts