otrdiena, 2014. gada 29. aprīlis

Sadziedāšana un sadancošana Mazajā ģildē

Rīgas folkloras kopas aicina
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā „Mazā ģilde”
uz sadziedāšanos un sadancošanu
5. maijā plkst. 12.00 un 16.00

Gatavojoties Starptautiskajam folkloras festivālam „Baltica 2015”,
Rīgā notiek folkloras kopu skates koncerti. 2014. gada 5. maijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā „Mazā ģilde” notiks Rīgas folkloras kopu koncerts „Mantojums”:

plkst. 12.00 – „Svētku rīts” – vada folkloras kopas „Grodi” un „Garataka”:

pirmdiena, 2014. gada 28. aprīlis

Pār kalniņu Ūsiņš jāj... Pļavniekkalnā

Pār kalniņu Ūsiņš jāj
Ar akmeņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.

Ūsiņš saviem dižiem kumeļiem Sauli ved kalnā un tā ar savu gaismu un siltumu priecē mūs jo dienas, jo vairāk. Plaukst daba Turpinās mundrais pavasara laiks. Ziedēšanas laiks. Kļavu, bērzu, ievu, ķiršu ziedēšanas laiks. Pumpuri sārtojas un veras milzeņu tulpju ziedi, piekalnītēs savas dzeltenās ziedu actiņas mirdzina zeltstarītes un sīkpurenītes. Visapkārt trīsuļo, vītero, lirina, čivina gan agros rītos, gan vēlos novakaros - tik daudz putnu balsu un kādas smaržas!!! 

trešdiena, 2014. gada 23. aprīlis

Salidojam Katlakalnā Ūsiņos. Viesi. Vectilžas SAIME

Vectilžas folkloras kopa ,,Saime” dibināta 2007.gada 16.septembrī, kad kopā tika saaicinātas vietējās sievas, kuras radu vai draugu godos, tepat Vectilžas pagastā, bija parādījušas savu dziedāt prasmi. Folkloras kopa darbojas Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas centrā, bet patiesībā folkloras kopas folkloras mantojums nāk no vietējā ciema – Krutovas, kur arī dzīvo pamatā tās dalībnieki.

otrdiena, 2014. gada 22. aprīlis

Salidojam Katlakalnā Ūsiņos. Viesi. Karikste

Aizkraukles kultūras nama folkloras kapela „Karikste” dibināta 2012.gadā un tajā darbojas 9 dalībnieki, kuri sanākuši kopā, lai dziedātu un muzicētu, saglabājot tādas vērtības kā savas tautas dziesmas, dančus un citas tradīcijas, tai skaitā izzinot sava novada tradīcijas, kā, piemēram, senos krustabu rituālus. Dalībnieki dzied, danco un spēlē tādus tradicionālus mūzikas instrumentus kā vijoli, kokli, akordeonu, cītaru, stabules, dūdas, celma bungu, cītarkokli u.c. Etnogrāfisko kokli izgatavojis Edgars Lipors ar tēvu; celma bungu - Uldis Bērziņš.

Salidojam Katlakalnā. Viesi. VECSAULE

Folkloras diena Salidosim Katlakalnā Ūsiņos jau sestdien, 26.aprīlī. Kā vienmēr mums prieks un gandarījums ikvienu iepazīstināt viesiem, gan sen zināmiem un mīļiem draugiem, gan tādām kopām, kuŗas Ķekavas novadā un Katlakalnā vēl ne reizes nebūs viesojušās.

Itin bieži ciemiņi mums vecsaulieši - Vecsaules kopa VECSAULE

ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

LNKC Fokloras skola - 2010/2011


Te nu mēs visas tai gadā, kad beidzām Folkloras skolu - no kreisās Sarmīte, Anita, Zane, Kristīne, Dace, Solveta, Gunta, Anda, Latvīte, Daina, Antra. Mūs un mūsu paveikto varēs redzēt Katlakalnā 26.aprīlī Folkloras dienā SALIDOJAM KATLAKALNĀ ŪSIŅOS

Jau tuvākā laikā, gaidot tikšanās brīdi, šeit pat, Katlakalna kopas e-dienas lapā un Ķekavas kultūras vietnē www.parkulturu.lv varēs lasīt par katru no mums - mūsu atziņas, paveikto, par kopām, kuŗas darbojamies, dzīvojam, dziedam, muzicējam.

trešdiena, 2014. gada 9. aprīlis

Salidojam Katlakalnā Ūsiņos

Pirms trim gadiem Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Folkloras skolā mēs mācījāmies un to beidzām kopā: Anita Ostrovska no Aizkraukles, Antra Deniškāne no Saulkrastiem, Kristīne Strode no Varakļāniem, Sarmīte Zandere no Vecsaules, Solveta Logina no Vectilžas, Latvīte Podiņa no Jelgavas, Dace Tihovska no Ciblas, arī Daina Melnūdre no Bērzgales, Zane Pudule no Rīgas un Anda Kirilova un Gunta Saule no Ķekavas. Reizēm bijām satikušās dažādos folkloras pasākumos, pašu kopīgos svētkos, dažas aicinājušas viena otru ciemos... bet tā īsteni tikušās nebijām. Nu lēmām, ka vajadzētu, ka derētu arī mums, 2011.gada Folkloras skolas beidzējām satikties, salidot. Bet kā nu mēs tāpat... Labāk un možāk, un jēgpilnāk sabraukt ar visām kopām, kopīgi sadziedāt, sadancot, pieredzē padalīties, kopīgi svētkus nosvētīt ...

pirmdiena, 2014. gada 7. aprīlis

Pie Meistariem ceļojot Drabešos un Lejaslīgatnē


Kā katru gadu - aprīļa sākums ir Meistaru meklēšanas, satikšanas un atkalsatikšanas laiks. Jau otro gadu tā, jo iepriekš bija mēnesi gaŗas nedēļu nogales, kuŗās satikt meistarus un apgūt jaukas un senas amatu prasmes. Kopš pagājušā gada Meistaru satikšanas iespējas mainījušās. Tagad tā ir tikai viena nedēļas nogale aprīļa sākumā.

Mēs, pulciņš Katlakalna folkloras kopas dalībnieku - Gunta, Jana, Ildze, Anita, divas Aijas, Inita, Anne un Jānis šai vējainajā, pavēsajā pavasara sestdienā devāmies Vidzemes virzienā - satikt meistarus un labus paziņas Amatciemā Drabešu muižā un Līgatnē.

Senajā, bet nu krietni labi atjaunotajā Drabešu muižā ar amatu māju ieviesušies čaklie amatnieki - Rožu saimes, biedrības ''KasTe" un folkloras kopas ORE dalībnieki - gan audēji, pinēji, celotāji, kokamatnieki, mūzikas instrumentu darinātāji, arīdzan prasmīgi rotaļnieki, danču un stāstu zinātāji.

Te dabūjām gan izzināt par iespēju pieteikties mūzikas instrumentu darināšanā, gan iemācīties jaukas rotaļas, gan apgūt filcēšanas iemaņas un pagatavot sirsnīgas pavasarīgas rotas.

Tālāk devāmies uz Lejaslīgatni. Viņu Amatu māja atrodas vienā no senajām Līgatnes paīrfabrikas strādnieku dzīvojamajām mājām, kas tagad izremontēta un pielāgota mūsdienu ērtībām un amatnieku prasībām. Tagad te Klinšu Dainas vadībā darbojas ne tikai Dienas centrs, kuŗā jaukas prasmes var apgūtne līgatnieūs jaunākā paaaudze, bet arī tie, kas var sevi par meistariem godam dēvēt nodarbojas gan ar papīra skalošanu, gan mauču adīšanu, aušanu, celošanu, leļļu gatavošanu. Tikām sacienāti gan ar vietējā gaumē gatavotu skābgurķu zupu, gan brīnumgardo vietējā avota ūdeni, gan mutē kūstošām ābolmaizēm. Čaklsās katlaklnietes arī te ķērās gan pie leļļu gatavošanas, gan papīra skalošanas.

Vē kopā ar Dainu tikām izgavilējušies un citas pavasara laika dziesmas izdziedājuši, lai pāri Līgatnes pakalniem balsis aizskan.

Attēlu straume: 


piektdiena, 2014. gada 4. aprīlis

Četri gadi kopš pirmās tikšanās RĀMUPĒ

 
Jā, patiesi, Katlakalna folkloras kopai RĀMUPE jau četri gadi. Četri gadi kopš pirmās tikšanās.

Arī šīsreizes sanākšana, kā allaž tas mums bijis, izvērsās par gana dziedošu un rotājošu. Tikām saskaitījušies - cik no pirmā nākuma esam šobrīd kopā un cik jaunu dalībnieku klāt pienācis. Cik esam kuplojuši un zarojušies, un cik pasākumus un svētkus paši veidojuši, cik citu svētkus kuplinājuši un atbalstījuši. To izrādās gana daudz un tāda pat dziedoša, darbīga, skanīga, aizrautīga jau solās būt arī nākamība.

Katlakalna bērnu folkloras kopa gatavojas Pulkā eimu, pulkā teku Novada skatei

Jau teju gads apkārt kopš Katlakalnā līdztekus folkloras kopai RĀMUPE darbojas arī Bērnu folkloras kopa. Jaukās un bērnu iemīļotās skolotājas Lauras Arājas vadībā. Nu, kad mēs RĀMUPE, jau esam nosvinējuši četrgadi, bērni sagatavojušies savam pirmajam nozīmīgākajam notikumam - Bērnu un jauniešu folkloras kopu saietam - Pulkā eimu, pulkā teku Novada skatei. Šogad tā norisināsies jaukā Vidzemes puses vietā Allažos. Jau sestdien, 5.aprīlī.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts