piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Miķeļdienas mītaviņa un danči Katlakalnā

Senlaikus Miķeļi bijuši vieni no gada lielsvētkiem – kad lauki nokopti, kad graudi klētīs un apcirkņos... nu labi, vietumis vēl rijās vai lini vēl mārkā varbūt. Bet neskatoties uz to, Miķeļi ir kārtīgi ražas svētki laikā, kad lielie lauku darbi padarīti. Daudzviet jau atkal un joprojām Miķeļi svinēšana ir goda lieta. 

Miķeļos tirgojas. Un nes plānā – tirgū - visu, kas labi paaudzis, vai labi uzdarināts. Un mijas ar labumu. Pret jauku savu lietiņu var iemainīt cita labo lietiņu. Savu Miķeļdienas mazmītavu ar visādiem priekiem un dancošanu, ar tirgošanos un dziedāšanu bija savīkšuši Katlakalna bērnu folkloras kopa ar savu skolotāju Lauru priekšgalā un ar jaukiem danču muzikantiem, kuros bērnu mammas sirsnīgi darbojās.  Un RĀMUPI bija ieaicinājuš, par ko mums bij' liels prieks. Jo katrs jau gan grib ar prieku Miķeļos ciemos iet.

trešdiena, 2016. gada 28. septembris

Baltu Vienības dienā un Rudenājos dedzām guni

Tāds rudenīgs laiks... Lapas dzeltē un sārtojas... Reizumis līst... rītos miglas... zied miķelīši un rudens vēlziedes, krīt kastaņi... kūp dūmi dārzos, kur tiek nokopta raža ... Tāds laiks. Ik pa brīdim kāds pajautā, - ko darījāt Rudenājos? Un kā nosvinējāt Miķeļus?

pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

5.Zemgales stāstnieku festivāls. Pilsrundāle. Saulaine. Pirmā diena.

Ik gadu kopš 2012.gada ap Rudenājiem notiek Zemgales Stāstnieku festivāls "Gāž podus Rundālē". Šoruden jau piektais. Tā rīkotāji -  Pilsrundāles bibliotēka, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Stāstu bibliotēku tīkla dalībniece kopš tīkla sākumiem 2009.gadā, ar Pilsrundāles pašvaldības atbalstu un ieinteresētību un ar aktīvu un radošu novada kultūras un izglītības iestāžu iesaisti un atbalstu. Tā kā arī Katlakalnā pēdējā gada laikā sākusi veidoties interesanta stāstnieku kopiena, šogad pirmo reizi arī Katlakalna RĀMUPES dalībnieki aktīvi iesaistījās festivāla norisēs.

pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Baltu Vienības dienas Uguns Sasauksme un Rudenāji Sauliešu pilskalnā

2016.gada 22.septembrī, ceturtdien, plkst. 20.00 Sauliešu pilskalnā (Katlakalnā) Baltu Vienības uguns un Rudenāju godi kopā ar Katlakalna folkloras kopu RĀMUPE.

Norise:

Plkst. 19.30 pulcēšanās pie Katlakalna Tautas nama (Pļavniekkalna ielā 35)

- Saulrieta dziesmas - Lāpu iedegšana - Lāpu gājiens

Plkst. 20.00 – Baltu Vienības uguns iedegšana un Rudenāju godināšana Sauliešu pilskalnā

piektdiena, 2016. gada 2. septembris

Latvietim būt.?! par Rudenājiem


2016.gada 14.septembrī plkst. 18.30
Daugmales Multifunkcionālajā centrā
Latviskās dzīvesziņas iziņas pasākumu ciklā LATVIETIM būt.?! 9.nodarbība 
Rudens saulgrieži - 
Rudenāji, Apjumības, Miķeļi. 

Es atradu ganīdama
Rudenāja biķerīti.
Vai bij mani brāleliņi
Rudenājus turējuši?

ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris

Līdzībās un Pasaku svētkos

Rāmupes šīgada augusts un vasara noslēdzās Džūkstes Pasaku muzejā – vecajā Lancenieku skolā - iedziedot izstādes “Līdzības” atklāšanu muzeja izstāžu zālē un Stāstu un pasaku pļavā stāstot pasakas un izdziedot garās “pasaku un teiku” dziesmas par saules meitām, patiesības meklēšanu īpašajā kociņā, un garajā pupā kāpšanu un citas. Arī saulīti saucām atpakaļ, kad lietus mākonis bija atnācis mūs pasveicināt ar dažām lietus lāsēm.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts