svētdiena, 2018. gada 11. novembris

Kuršu sievas tērps 13.gs.-14.gs. Mans lepnums, prieks un spēks! Beatrises stāsts

Kuršu sieva iz Turlavas apkaimes.Mans lepnums un prieks! 

Vakar, 10.novembrī, Galēnos godinājām seno (arheoloģisko) tērpu, tāpēc padižožos arī ar savu veikumu. 

Šis tērps, manuprāt, ir vēl vērtīgāks par etnogrāfisko, jo liek aizdomāties par tik ļoti dziļām saknēm..., vēsturi, notikumiem, vērtībām, rituāliem, dzīves kārtību un prioritātēm... 

Tā ne tuvu nav tikai greznošanās vai rotāšanās, bet simbolu virkne, dzīves vērtību atspoguļojums. 

Šī ir mana versija, jo tērps salikts izmatojot vairāku arheoloģisko izrakumu kapu lauku atradumu pētījumus un atziņas par Kuršu cilts senā tērpa rekonstrukciju. Tas ir tas, kā varēja izskatīties Kuršu sieva, kura dzīvoja kaut kur tagadējā Turlavas apkārtnē. Piemēram, Ķoniņciema kaimiņos - Skābju mājās (tikai tās konkrētās mājas vēl tai laikā nebija). Ņemot vērā, ka Kurši savus mirušos ļoti ilgus gadu simtus (pat tad, kad kristietība to bija stingri aizliegusi) kremēja. Dedzinot mirušos ļoti augstā temperatūrā - uz ozolkoka sārta, tad arī līdzi dotās rotas (kuras vēl pirms tam neskaidru iemeslu dēļ tika bojātas, locītas, salauztas), un kur tad nu vēl apģērbs - ir slikti saglabājies - sadedzināts! Tāpēc Kuršu tērpu rekonstruēt ir jo īpaši grūti... Bet nav tā ka nav atrasts nekas.. ir ir.. Tāpēc vēl jo vairāk manī ir spītība parādīt, ka Kuršu tērps ir tikpat grezns un tikpat apjomīgs un simboliem pilns kā Latgaļu, Līvu, Zemgaļu, Sēļu, Vendu vai jebkuras citas cilts... Šī ir mana dāvana manai ciltij, kurai jūtos piederīga... manai tautai... manai zemei... man pašai... maniem bērniem! 

Visas rotas ir raksturīgas kuršiem! 

Rotadata - Basu Celmiņu pilskalna izrakumi /aut. Guntis Jakubovskis/ 

Kaklariņķi - atrasti vairākos apbedījumos Rucava, Sventāja, Palanga /autors Guntis Jakubovskis/ 

Zvārguļu krelles - atrastas Dundagas Laukmuižas kapulaukā /autors es/ 

Aproces jābūt 24 gab. man pašlaik ir 10.gab.- atrastas Dundagas Laukmuižas izrakumos /autors Guntis Jakubovskis un Uģis Drava/ 

Gredzeni 10 gab. - atrasti Kazdangas Roņos un Dundagas Laukmuižā, izplatīti visā Kurzemē /autori Linda Šikure-Važa, Mārtiņš. Tiltnieks, V.iesturs Jēkabsons/

Senais krekls - autore es pati Vijas Liepas stingrā uzraudzībā; 

Kājauti - pašlaik vienkārši gaiši vilnas, BET - top Kurzemes greznie Dundagas Laukmuižā atrastie, ar tūkstošiem riņķīšiem rotātie kurzemnieču lepnākie kājauti. Kurzemniecēm vispār spēks ir kājās! Jo ja vīri jūrā vai karā - tad sievai jāspēj paveikt viss...Lai gan garīgi gan fiziski spētu celt un nest - ir jābūt stiprām kājām, lai mugura neaiziet dēlī. Tāpēc kājas Kurzemes tautas tērpos tiek rādītas, greznotas un rotātas! Būs arī man! 

Lielā pakavsakta - tikpat liela kā vīru tērpiem un reizēm pat vēl dižāka - Dundagas Laukmižas kapulaikā atrasta /autors Mārtiņš Tiltnieks/ 

Duncītis - atrasts dažādās vietās un kapulaukos /autors Uģis Drava/ 

Galvas auts - grezns un aizsargājošs - kur interesantākais ir tas, ka senajam tērpam sievas (precētas) virs galvas auta droši varēja likt un lika/nēsāja vainagu! 

Es varētu stāstīt un stāstīt villaines, velaines, sarafāns, bruncis... utt. 

Rotu komplekts. 

Kauri krelles - tos izmantoja naudas vietā. Raga ķemme - ķemmēm ir ārkārtīgi liela simboliskā nozīme, jo tā nonāk saskarsmē ar matiem, kas ir spēka, gudrības, māņticības un visādi citādi spēcīgs enerģētisks informācijas nesējs. Dzirklītes, koka mērāmkausiņš, dzeramais rags, kaula adata, krams, šķiļam dzelzs, vārpstiņas skriemeļi. Vairoggredzeni, kuri izmantoti uzpirksteņu vietā un kopumā pirkstu aizsargāšanai veicot fiziskos darbus, kad pirkstus varēja savainot. Tas viss vienmēr bija līdzi... Piekārts pie jostas vai vīru tērpiem salikts azotē. Te nav viss nobildēts. 

Kakla riņķi un rotadata platēta ar sudrabu - zilām stikla actiņām - aizsardzībai un lepnumam, jo stikls bija ļoti liela vērtība. Zvārguļu krelles.. sievietei ir jāzvana, jāsan, jāskan! Tas viņu attīra un aizsargā. Tas citiem dod ziņu, ka nāk sieviete... Tas jaunām meitām griež ceļu, jo viņas ir cilts lielākā vērtība... Kauri, stikli, zvārguļi ir arī statusa un bagātības simboli. Bet bagāts fiziski un statusu iemantot var tikai tas kurš ir bagāts garīgi... 

Mums ir ar ko lepoties ne tikai vienu reizi/mēnesi gadā! Un ne tikai vienu reizi 100 gados! Lai mums vismaz vēl 10000 tikpat labu gadu priekšā un lai mēs kļūtu vēl staltāki, labāki un gudrāki katrā vienā ikdienas darbā un situācijā! 

1 komentārs:

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts