piektdiena, 2010. gada 26. novembris

Sācies Ziemas laiks

Divi dien, divi vien,
Kas ziemā nesasala:
Rudzīts sniega kupenā,
Bite koka namiņā.

Kad gaŗām Mārtiņi, klāt Ziemas laiks. Novembris ir SALA mēnesis. Pilnmēness nupat bijis - Sala mēneša Pilnmēness.

Ziemas sajūtās ienāk un iederās Ziemas dziesmas - arī tās ir gan klusinātas un meditatīvas, gan skaļākas. Ienāk dažādi trokšņi, kas, kā jau bieži nācies pārliecināties, palīdz aizraidīt ziemas tumsu.

Daži kopas ļaudis apgūst celošanas prasmes Radošajā darbnīcā LM turpat netālu Rāmavā. Tas īstais ziemas darbiņš - pie vakarēšanas piederīgs.

Notiek brīnumu lietas - meitas ada zeķes vilkam, vilks ķer kazu, sidrabiņa lietiņš līst, bites dzied, Bluķa māte bluķi velk ... Tas notiek arī mūsu kopā - mūsu folkloras - tradīciju kopā. Un to var piedzīvot - arī kopā ar mums...

trešdiena, 2010. gada 17. novembris

Latvijas Neatkarības dienā

Daugaviņa puto balti,
Viļņi vaid un skalojas.
Ej, bāliņi, lūkoties(i),
Ko vaid viļņi Daugavā.

Daugaviņa tumši melna
Savā klēpī skumjas nes.
Tautai bija sūra vara
Kaŗā kautas dvēselīt’s.

Daugaviņa aizskaloja
Tautas skumjas jūriņā.
Mostas mūsu Tēvu zeme,
Latvju dēlu sargāta.
Latvju dēlu zobentiņi
Tagad saulei pretī mirdz.
          (Tālis Matīss)

otrdiena, 2010. gada 16. novembris

Aicinām uz tikšanos Dzīvesziņas kopā!

Par dzimteni dziesma man sērīgi skan,
Par dzimteni dzīvot, kur vēlēts nav man;
Es svešumā klīstu ar ilgošanos:
Vai dzimtenes krastus reiz ieraudzīt būs...

2010.gada 3.decembrī plkst. 19.00

Dzīvesziņa Sibīrijā

Viesos folkloras pētnieks Sandis Laime

Stāstījums par folkloras ekspedīcijām Sibīrijas latviešu ciemos – Timofejevkā, Rižkovā, Augšbebros

Vairāk lasiet šeit:

ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris

Sniga sniegi, putināja,
Balti jāja karavīri;
Tālu bija, nepazinu,
Vai nav mani bāleliņi.

Lai gaišās sveču liesmiņās un dziesmās mirdz Latvijas Lācplēša diena!

Katlakalna Folkloras kopas nākošā nodarbība - pirmdien, 15.novembrī, plkst. 18.30 LM Radošajā darbnīcā Rāmavas izstāžu centrā Valdlaučos

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts