pirmdiena, 2012. gada 25. jūnijs

CEĻŠ. Baltica - 2012 Ķekavā un citviet. Dienasgrāmata


Arvien tuvāk nāk Baltica – Starptautiskais Folkloras festivāls Baltijas valstīs, kam jo cītīgi gatavojušās daudzas Latvijas, kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas, un arī citu zemju viesu kopas – dziedātāji, muzikanti un dejotāji no it visiem Latvijas novadiem, no daudzām un dažādām pasaules zemēm un tautām ļaudis vēlējušie nonākt šai vasarā Latvijā.
Laiks no 5.-9.jūlijam būs Festivāla BALTICA-2012 skaņu un koši tērptu ļaužu, skanīgu dziesmu, raitu deju soļu, kokļu, stabuļu, tauru, vijoļu un dūdu, un citu mūzikas instrumentu pieskandināts Rīgā, Turaidā, Ikšķilē, Koknesē un Madonas novada pagastos. Jā, arī Ķekavā viesosies šīgada, Vidzemes novada Baltica, kuŗā sanākušie ļaudis izdziedās CEĻU – Ceļus Latvijā un pasaulē, darbos ejot un dzīvi dzīvojot. Ceļus, pa kuŗiem mēs savus ļaudis – saimes un dzimtas ļaudis, savus draugus esam prom no Latvijas vadījuši, ceļus, pa kuŗiem mēs viņus atkal saucam un gaidām atpakaļ mājās. Mēs izstaigāsim gan darbu un dziesmu, gan sievu un vīru, gan dzīves un mūža, gan saules un pasaules ceļus. Arī Ķekavā. Pie mums 8.jūlijā viesosies un Dižkoncertā dziedās, spēlēs un dejos trimdas latviešu folkloras kopas – DAINA no Omskas, DZĒRVES no Luksemburgas, DŪDALNIEKI no Ziemeļanglijas Rietumjorkšīrā, RĒVELE no Tallinas, no Amerikas kontinenta pat divas kopas Vašingtonas SUDRABAVOTS un Mineapoles TEIKSMA un Latvijas kopas - Rīgas GRODI, SKANDINIEKI, LAIVA, TROKŠŅU IELA, BUDĒĻI un SAVIEŠI, Ogres ARTAVA, RUCAVAS Etnogrāfiskais ansamblis un mājinieki, Ķekavas novada Katlakalna RĀMUPE

Stāstus par mūsu Ķekavas Balticas koncerta Latvieši pasaulē, pasaule latviešos viesiem lasiet mūsu lapas sadaļā Baltica - 2012 - viesu kopas un Ķekavas novada Kultūras aģentūras e-vietnē. Rakstīšu arī par to, kur un ko Balticā darīs Katlakalna kopa RĀMUPE

trešdiena, 2012. gada 20. jūnijs

Katlakalna folkloras kopa nu ir RĀMUPE


Pavilkdama es dziedāju, pavilkdama gavilēju;
Pavelc mani, tu, Laimiņa, labu ļaužu maliņā.
Rāmi, rāmi es dziedāju, vēl jo rāmi gavilēju,
Rāmi bija tie ļautiņi, kas balsā remdējās.

Izrādās jauši vai nejauši šādi es tiku ierakstījusi mūsu kopas pirmās tikšanās aicinājumā. Nu esam nonākuši līdz kādam jaunam pakāpienam vai jaunam pagriezienam kopas dzīvē : kopš šīgada ielīgošanas meistarklases Rīgas Bastejkalnā nu mums ir vārds - esam Ķekavas novada Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE.

Šai zīmīgajā reizē mūs koši iebildēja jaukais fotogrāfs Aldis Jonikāns. Attēlu krājums skatāms šeit

otrdiena, 2012. gada 19. jūnijs

Katlakalna RĀMUPE līdz ar citiem Ielīgošanā Bastejkalnā

Nav vairs tālu Jāņu diena - jau gaisā un saulē arvien vairāk mirdz Jāņu gaismas, atskan līgotnes vietumis kalnos un lejās, saiņos tiek sieti sieri, rūgst miestiņš, pļavās ne tikai gireze griež, bet arī ziedošo puķu krāšņums žilbina acis un mirdzina prātus.
Vietām ļaudis sauc kopā atkal Jāņu dziesmas, rotaļas un dančus mācīties, vainagus vīt un citas Jāņiem nepieciešāmas prasmes apgūt. Vieni atceras, ko citiem gadiem jau iemācījušie, kas gadu nav lietā likts, tas jāatgādina i pašam, i citiem, kāds cits tās tieši šogad mācīsies un apgūs kā gluži jaunas un līdz tam nezināmas.
Jau vairākus gadus Rīgas Bastejkalnā kādu dienu pirms Vasaras Saulgriežiem notiek kopīga IELĪGOŠANA. Arī šogad būs tāpat - sabrauks folkloras kopas no malu malām, Rīga atkal smaržos pēc ozolu zariem, jasmīnu ziediem, pēc papardēm, - pilsētā ienāks Jāņi.

Otrdien, 19.jūnijā no 18.00-21.00 Rīgas Bastejkalnā notiks IELĪGOŠANA RĪGĀ. Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE arīdzan tur būs - līdz ar Rīgas GRODIĖM, VILCENĒM, IĻJINKAJU PJATŅICU, BERENDEJKU, VILKAČIEM, DANDARIEM, KRULLU, RIJU, RĪGAS DANČU KLUBU, MASKAČKAS SPĒLMAŅIEM un KARAGOD, ar Salacgrīvas CIELAVU, Saulkrastu DVĪGU.
Laipni aicinām arī TEVI, kam gribas Jāņu sajūtās ieiet:) LĪGO!

sestdiena, 2012. gada 16. jūnijs

Katlakalna kopa Daugmales pilskalna svētkos

Katlakalna folkloras kopas dalībnieki
KURTOVE no Kurtuvēniem
Iedziedājuši savas apsveicināmās dziesmas Daugmales multifunkcionālajā centrā Daugmales pilskalna svētku Atklāšanas ceremonijā, mēs Katlakalna folkloras kopas dalībnieki devāmies uz pašu Daugmali, ielūkot, kā tad kalns sagatavojies svētkiem, kā tur jūtas ļaudis un sastapām viesus no visdažādākajām vietām, kur ļaudis pulcējas izzināt savas tautas seno vēsturi. Sajūsminājāmies gan par Vējiem kabatā, gan leišu KURTOVAs no Kurtuvēniem, gan Rīgas LAIVAS dziesmās skandēto vasaru, cilvēku dzīvi un paradumiem.

Albumu, lūdzu skatiet šeit

trešdiena, 2012. gada 6. jūnijs

Ziedu Laiks. Kas piederas tam?

Agri rīti un vēli rieti. Dienas tik gaŗas un ēnas arvienu īsākas. Saule debesu kalnā arvienu augstāk. Ziedu laiks, Ziedu pilnmēness, Ziedu mēnesis iet pār Latviju – ziedēdams, gan ceriņos, gan jasmīnos, gan smilgu sudrabā, gan mežrožu un maijrozīšu reibumā. Jā, pasaule vārdā Latvija zied un smaržo. Rīta un Vakara zvaigznītes mūs sveicina kā arvien, kā katru gadu, un ziedēšana un smaržošana tāpat. Tā mūs pamazām vien ienes vasaras pilnziedā, plauksmes pilnībā. Jau pamazām vien un gandrīz nemanāmi rotāšanu nomaina līgošana.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts