ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

Etnodziedāšanas skola turpinās arī vasarā

Tagad jau esam nostiprinājušies kā Katlakalna folkloras kopa, piedzīvojuši pirmās Ugunskristības Bastejkalna Jāņu ielīgošanas meistarklasēs - likuši tur Jāņu Ziedu ugunskuru un laiduši savu kopas mazo liesmiņu ūdenī - ceļā uz Daugavu, jūŗu pasauli... Tā tāda maza kopas dvēseles daļiņa, kas tagad mīt arī Visumā - cik īpaši tagad skan dziesma par pastarīti, kas caur ūdeni peldējusi.

Protams, ka aicinām savā pulkā tos, kuŗi vēlas dziedāt, izzināt, kopt tradicionālo kultūru, dziedāšanu, mācīties svētīt gadskārtu svētkus un godus, izzināt un apzināties tradicionālās kultūras vērtību un nozīmību mūsos un mūsu atbildību latviskās dzīvesziņas uzturēšanā
----------------------------------

Brauc Saulīte kalniņā,
Zeltītiem kumeļiem;
Kad bij’ kalna galiņā,
Tad skanēja, tad dimdēja.

Katlakalna Tautas namā
Etnogrāfiskās dziedāšanas skola

JĀŅU IELĪGOŠANAS MEISTARKLASE

kopā ar ANDRI KAPUSTU

3.un 10.jūnijā plkst. 18.30-20.30

Sīkākas ziņas:

Gunta Saule - tālr. 28846708, e-pasts: saulegunta@gmail.com
Katlakalna TN - tālr.: 67938960, e-pasts: katlakalnatn@apollo.lv

----------------------

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts