svētdiena, 2014. gada 21. septembris

22.septembris - Baltu Vienības diena

Jau gadu no gada septembris ir iezīmīgs ar kādu īpašu notikumu. Kāda īpaša atcere to iekrāso. Saules kaujas atceres diena. 22.septembrī īpašā rituālā sapulcējamies mēs, baltu tautas un mūsu domubiedri un draugi. Mēs sanākam savos svētkalnos, senajos pilskalnos, mūsdienās iekārtotās un dzimtu svētvietās daudzināt kopības spēku, vienošanās nozīmību.

Pirms 778 gadiem 22.septembrī bija pilnmēness. Tā stāsta senlaiku hronikas. Seno, tagadējās Latvijas un Lietuvas zemi pārstaigāja ļauni ļaudis, nesdami līdzi izmisumu, sāpes, ienaidu pret vietējām tautām. Viņu vēlme bija iekarot zemi un tautu pakļaut svešai, iznīcinošai varai. Vietējie cēlās savas zemes un ļaužu aizstāvībai. Vienojās kopējā cīnā pret svešo ļaunumu. Senās baltu tautas piespieda krustnešu kaŗapulkus, Zobenbrāļu ordeņa zemiskos iekarotājus atkāpties. Ar tādu pretestību, ar tādu drosmi un uzņēmību līdz tam neviens nebija spējis krustnešu karapulkiem pretoties. Zobenbrāļu ordenis tika iznīcināts tieši Saules kaujā un tāpēc tieši Saules kauja ir nozīmīgs notikums tā laika Eiropas vēsturē.

trešdiena, 2014. gada 10. septembris

RĀMUPES ļaudis zināšanās un pieredzē dalīsies Salaspils Rīgavā

Jau kopš pirmā darbošanās gada Katlakalna RĀMUPE mācījusies ne tikai balsis atbrīvot un dziedāt, bet arī svētīt svēkus, godāt godus un piedzīvot Tradīciju, cik iespējams patiesi - izzinot, pētot, atkārtojot, izspēlējot teicēju pierakstītos rituālus un pašiem liekto klāt savu sajūtu. Nu rāmupniekus savā pieredzējumā un zināšanāš dalīties aicina arī kaimiņi - Salaspils RĪGAVA. Šai rudenī Salaspilī notiks Latviskās dzīvesziņas un tradīciju skola un tajā viesoses arī RĀMUPES ļaudis.

29.septembrī plkst. 19.00 – 21.15 Dzīvesziņas centra ZALTIS valdes priekšsēdētājas Guntas Dombrovskas, kas folkloristu vidū vairāk pazīstama kā Gunta Saule, lekcija par rudens godiem, dievībām, maskošanās tradīcijām gada tumšajā laikā.

Saruna un dziesmas par to, ko īsteni nozīmē visas šīs savādās, Dainās aprakstītās gadskārtu svētīšanas norises? Ko tās mums, cilvēkiem, dod? Kālab mums tās būtu jāpiekopj? Daudzi no gadskārtu svētkiem mums ir jau gana pazīstami – zinām Jāņus, Ziemassvētkus, Lielo dienu, Ūsiņus, Mārtiņus. Esam tos svētījuši. Bet vai saprotam, kas tie ir? Šoreiz sīkāk par rudens godiem, kāda to ikdienišķās labklājības un kāda – to garīgā un sakrālā būtība.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par Rāmupes gaitām turpmāk tiek publicētas https://www.facebook.com/raamupe/

Baltu Vienības uguns Sauliešu kalnā

Miķeļu gadatirgū Ķekavā

Ziemupē ma-DARĀ un Nīcā

Īsākās nakts fotostāsts