Ziņas

Latviskuma saiets Domā, dari latviski!

Attēls
Šogad norisināsies jau desmitais latviskuma saiets, kas dibinājās un veidojās sākotnēji kā konference Baltu mantojums. Latviskuma tēmas ir allaž svarīgas un nozīmīgas ne tikai tiem ļaudīm, kas tā kopšanā  darbojas vairāk atvērtajā ļaužtelpā, gan tiem, kuri darbojas savā ģimenē, saimē - savā iekštelpā.
Kā vēstī saieta rīkotāji, - tā mērķis ir caur kopā sanākšanu veldzēties latviskuma pļavā, iedvesmoties no domātājiem, gūt jaunas atziņas no darītājiem un augt. Saiets ir vieta, kur valda atkalredzēšanās prieks, tiek stiprināts mūsu tautas gars un saknes.
Šīgada saieta tēma DOMĀ, DARI LATVISKI! Ar saviem pieredzes stāstiem tajā piedalīsies arī divas Rāmupes dalībnieces - Ieva Eltermane un Gunta Saule.

Ar spoku stāstiem

Attēls
Kad Veļu laiks, īpašais senču pieminēšanas un mielošanas laiks izskan, jau vairākus gadus Džūkstes Pasaku muzejā, bijušajā Lancenieku skolā, notiek Spoku stāstu vakari.
Sabrauc tuvāki un tālāki, pazīstamāki un mazākzināmi stāstnieki no tuvienes un tālienes stāstīt Spoku stāstus. Te var klausīties pasakas, nostāstus, teikas un leģendas, ticamākus un neticamākus atgadījumus no dzīves, no draugu, kaimiņu un pašu piedzīvotā un pieredzētā. Lielākoties viss vijas ap spoku, kapsētu un dažādu mistisko būtņu un vietu tēmām.

Spoku stāstu vakars

Attēls
2019.gada 1.novembra vakarā, no pulksten 19.00-23.00 Džūkstes Pasaku muzejā spocīgā gaisotnē norisināsies tradicionālais stāstniecības pasākums Spoku stāstu vakars. Ikvienam iespēja gan klausīties, gan stāstīt spoku stāstus. Pasākumu vadīs stāstnieku ķēniņš Guntis Pakalns. 
Pārējie šī gada dalībnieki Spoku stāstu vakarā - Anita Krūmiņa-Štikāne no Doles salas, Pauls Anšics - ķīmiķis un 2010. gada stāstnieku ķēniņš, Gunta Saule no Katlakalna folkloras kopas "Rāmupe" (un varbūt vēl kāds no šīs folkloras kopas pievienosies līdzdziedāšanā un stāstīšanā). Būs arī muzikanti, kas Baltās nakts spoku stāstu pagrabiņā spēlēja ziņģes par nāvi un miršanu - Valdis Meijers no Rencēniem un Aelita Punkstiņa no Ēveles (viņa arī stāstniece). Pats Guntis Pakalns arī kādu spoku stāstu izstāstīšot, - viņam krājumā esot pat daži jauni u nedzirdēti. 
Kam nav bail - laipni aicināti!
Dalība pasākumā: skolēniem, studentiem - 1.00 EUR, pieaugušajiem - 1.50 EUR, pensionāriem un citu novadu personām ar i…

Veļu vakars Daugavmalā. Katlakalnā

Attēls
2019.gada 24.oktobrī plkst. 19.00 Katlakalnā, Atpūtas vietā Nēģīši Daugavmalā notiks VEĻU VAKARS – uguns un ziedu laiva Daugavā - aicina Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE
Šis ir tāds laiks. Dievaiņu laiks. Arī mums, folkloras kopas RĀMUPE ļaudīm sanāk vairākus Veļu vakarus svētīt, - gan pašiem savās ģimenēs un dzimtās, gan pie draugiem ciemos ejot un par tradīciju stāstot un ierādot, gan pašu kopā, savai Katlakalna kopienai un sabraukušajiem ļaudīm svētvakaru rīkojot. Katrs Veļu vakars, ko rīkojam vai piedalāmies, ir atvērts. Bet šis būs tāds - īpaši savējiem. Katlakalniešiem un tuvienes draugiem. 
Veļu laika dziesmās, rotaļās un stāstos pieminēsim savus aizgājušos tuviniekus un tautas dižgarus, stiprināsim savus dzīvības spēkus. Laidīsim Daugavā ziedu laivu
Kopīgai labnoskaņai un veltījumam veļiem ņemsim līdzi vaska svecītes, ziedus, mazliet ēdienu un citas dabas veltes laivas sapošanai un nelielu cienastu pašu kopīgam mielastam
Sīkākas ziņas un pieteikšanās – Gunta Saule – 27811297

Veļu vakars Brīvdabas muzejā

Attēls
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs svētdien, 20. oktobrī no 18.00 līdz 21.00 ielūdz uz aizgājušo senču jeb veļu godināšanu kopā ar folkloras kopām "Veļu vakarā".
Brīvdabas muzeja Hernhūtiešu saiešanas namā “Veļu vakaru” pavadīs kopīga sadziedāšanās un dzīves stāstu stāstīšana, kā arī rotaļās iešana kopā ar Rīgas folkloras kopām “Grodi” un “Garataka” un Katlakalna folkloras kopu “Rāmupe”. Kad dziesmas būs izdziedātas un mīklas izminētas, Rizgu rijā visi tiks aicināti kopīgi pieminēt un pateikties saviem aizgājušajiem tuviniekiem. Par viesu sasildīšanu rūpēsies “Priedes kroga” saimnieki, kuri cienās vakara dalībniekus ar īpašo veļu vakara putru.
Latviešu tautas tradīcijās īpaši nozīmīga ir senču jeb iepriekšējo paaudžu, kuras jau mīt viņā saulē, pieminēšana un godināšana. Latviešu apziņā svarīgos dzīves brīžos kopā ir gan tie, kuri šai saulē, gan tie, kuri viņā saulē – tā paplašinot gan dzimtas robežas, gan kopīgo enerģiju. Rudens vakaros saskarsme ar viņsaules senčiem i…

Veļu vakars Tīnūžos

Attēls
Kultūras mantojuma centrs aicina 19. oktobrī plkst. 17.00 Tīnūžu tautas namā pievienoties Veļu laika un ģimenes tradīciju stiprināšanai.
Veļu laiks iestājas tumšajos rudens vakaros un parasti ilga no 29.septembra līdz 10.novembrim. Instinktīvi mēs katrs jūtam, ka Dabā šis laiks rosina uz mieru un pārdomām. Senču pieminēšana un godāšana palīdz uzturēt dzimtas atmiņu, vienotību un spēku. Veļu laikā rudenī saskarsme ar dzimtas senčiem ir īpaši aktuāla, tāpēc Veļu vakarā aicinām uz kopīgu vakarēšanu visus, kuri vēlas veltīt savu pateicību iepriekšējām paaudzēm. 
Pasākumā ar savām zināšanās dalīsies latviešu folkloras speciālisti Jānis Kušķis un Gunta Saule kā arī folkloras kopa RĀMUPE (Katlakalns). Minēsim mīklas, iesim rotaļās, rituālos, baudīsim Veļu naktīm raksturīgus ēdienus un priecāsimies par dzīvi. 
Kas jāņem līdzi? (Vēlams, bet ne obligāti)
1. Neliels cienasts kopīgam galdam un veļiem (Vēlams tradicionāls/ pašgatavots) 2. Personīgā bļodiņa, karote un krūzīte 3. Atbilstošs apģērbs…